Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Nedir?

Muhasebe Bilgi Sistemleri Nedir?

Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümü iş imkanları ve maaşları,Muhasebe Bilgi Sistemleri hakkında bilgi

Muhasebe Programı; işletmelerin ihtiyaç duyduğu mali bilgileri en kısa zamanda doğru ve güvenilir bir şekilde toplayıp işletmenin isteği doğrultusunda kullanacak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Muhasebe programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kişisel Özellikler
Muhasebe Programında okumak isteyenlerin; sayısal analiz yapabilen, ekonomik ve sayısal verilerle uğraşmaktan sıkılmayan, ayrıntılara dikkat eden, analitik düşünebilen, bilgisayarla çalışmayı seven kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Temel Muhasebe, Matematik, Bilgisayar ve İstatistik dersleri teorik olarak verildikten sonra derslerin konuları önemli alt başlıklar halinde uygulama destekli olarak verilmeye başlanmaktadır. Bu bölümün de gelişen teknolojinin gereği olarak bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime gereken önem verilmektedir. Muhasebe alanında bilgi sistemleri geliştirilmesi, maliyet muhasebesi ve iş hayatında sıklıkla kullanılan muhasebe yazılımları konularında bilgisayar kullanımını içeren eğitim programları uygulanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Muhasebe Bölümünden mezun olanlar ?Muhasebeci? unvanını kazanır ve muhasebe bürolarında muhasebeci olarak çalışırlar.

Çalışma Sahaları
Aylık bilânçolar, ciro, gelir?gider durumu, mevcut bilgileri toplama, kaydetme, planlama ve uygulamadaki verileri işleyerek veriye dönüştürme, şirketin varlığı için gerekli bilgileri koruma ve gerektiği zaman işleme sokma görevini yaparlar.Mezunların; finans, bankacılık, denetleme, sigortacılık alanlarında çalışma imkânı vardır. İsterlerse kendilerine ait muhasebe bürosu da açabilirler.