Mücevherat Mühendisliği Bölümü Nedir?

Mücevherat Mühendisliği Nedir?

Mücevherat Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Mücevherat Mühendisliği hakkında bilgi

Yakın tarihe kadar, babadan oğula geçen tecrübe ve bilgiye dayanarak kuyumcu atölyelerinde üretilen takılar, günümüzde dünya ülkeleri ile rekabet edebilmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmeye dayalı olarak üretilmesi ihtiyacı doğmuş ve son yıllarda ülkemizde bu alanda üretim yapan firmalar faaliyete geçmiştir.

Kişisel Özellikler
Mücevherat Mühendisliği Programı, mücevherat alanında bilimsel ve çağdaş teknolojilere dayalı üretimi hedef alan bir imalat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğrenim süresince; Mücevherat Mühendisliğine Giriş, Teknik Resim, Genel Kimya, Mineraloji, Malzeme Bilimi, Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı Lab, Diferansiyel Denklemler, Takı Tasarımı ve İmalatı, Kıymetli Metal Alaşım ve Rafinasyonu, Kalıp Teknolojisi, Malzeme Karakterizasyonu, Şekillendirme Yöntemleri gibi dersler görülmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Öğrenciler, öğrenimleri süresinde sadece üretim yöntemlerini değil, aldıkları temel bilgiler ışığında, uluslararası normlara göre doğal ve sentetik mücevherat malzemelerinin tanımlanması, sınıflandırılmasını öğrenecek, kuyumculuk alaşımlarını geliştirme ve sentetik malzemelerin üretimi alanında araştırma, geliştirme ve inovasyon yeteneklerini kazanacaktır.

Çalışma Sahaları
Programdan mezun olanlara ?Mücevherat Mühendisi? unvanı verilir. Mesleki literatürü izleyebilen, kalite bilincine sahip, sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmış öğrenciler mezun olduklarında, ülkemizin ihtiyacı olan mücevherat sanayinin yanı sıra sentetik kristal üretim ve Ar-Ge birimlerinde, uluslararası mücevherat sertifikasyonu, ticareti ve ekspertiz alanlarında çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.