Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü iş imkanları ve maaşları,Moleküler Biyoloji ve Genetik hakkında bilgi

Moleküler Biyoloji ve Genetik, tüm dünyada biyolojinin ana konusu haline gelmiştir. Günümüzde bu alandaki çalışmalar hem bilimsel hem de popüler yaşamın ilgi odağı durumundadır. Bu anlamıyla moleküler biyoloji ve genetik, temel biyoloji çalışmalarından ayrılarak kendi başına bir bilimsel çalışma alanı olmuştur. Ülkemizde, moleküler biyoloji bilgileri ile donatılmış moleküler biyologlar noktasında çok önemli bir açık vardır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, bu alanda uzmanlaşmış elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerinin bu amacı gerçekleştirecek bireyler olmalarını sağlamaktır.

Kişisel Özellikler

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programına girmek isteyenlerin; fen derslerinde başarılı, meraklı, gözlemci, sabırlı, araştırmacı kişiler olmaları gerekir. Çalışmalar bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Her şeyden önce, doğayı sevmek, canlılarla uğraşmaktan hoşlanmak ve bilimsel çalışmalardan doyum sağlamak önemlidir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programının dört yıl sürecek öğretiminde; Biyoloji, Kimya, Matematik ve Bilgisayardan Başka Elektrik ve Manyetizma, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Gen Moleküler Biyolojisi, Gen Mühendisliği Uygulamaları gibi dersler okutulur. Öğrencilere staj ve bitirme projesi yaptırılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programını bitirenlere ?Moleküler Biyolog? unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Moleküler Biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının çözümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar. Moleküler Biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında yönetici olarak görev alabilirler.