Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Meteoroloji Mühendisliği Nedir?

Meteoroloji Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Meteoroloji Mühendisliği hakkında bilgi

Meteoroloji Mühendisliği Programı, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar, bu alanda uzmanlaşmış mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Meteoroloji Mühendisi olmak isteyenlerin; genel yeteneğe sahip, matematik, kimya, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafyaya ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş, sabırlı, dikkatli ve gözlemci kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Bilgisayar Bilimi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır. Meteorolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında dersler verilir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara, “Meteoroloji Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Meteoroloji Mühendisi, geniş coğrafi alanlarda ısı, yağış, elektrik basınç, nem, don vb. yönlerden meydana gelen değişimleri inceler; bölgenin ısı, yağış, basınç, nem haritalarını hazırlar, hava değişikliklerini önceden kestirmeye çalışır.Dinamik meteorologlar hava ve akımlarına ilişkin fiziksel kanunları incelerler. Fiziksel meteorolog atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler. Endüstriyel meteorologlar ise hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışırlar. Meteoroloji teknik bir alan olup Meteoroloji Mühendisleri çeşitli dallarda uzmanlaşabilmektedirler. Örneğin sinoptik meteoroloji bir uzmanlık alanı olup dünyanın çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarının yorumlanması, belli bir bölge için kısa ve uzun vadeli hava tahminleri yapılması ile ilgilidir. Klimatolog belli bir bölgenin uzunca bir süre ısı, güneş ışığı, yağış miktarı, rutubet ve yağmur durumuna ilişkin geçmiş kayıtlarını toplar, değerlendirir ve tarım, hayvancılık, ticaret vb. alanlarda kullanılmak üzere hava tahmin raporları hazırlar. Meteoroloji mühendisleri, hava tahmin istasyonlarında, atmosferdeki değişiklikleri doğru ve ayrıntılı bir biçimde saptayabilmek için günün 24 saatinde çalışma halindedirler. Bu nedenle meteoroloji mühendisleri nöbetleşerek görev yaparlar. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Meteoroloji Mühendislerinin çalışmalarına günümüzde giderek artan bir gereksinim duyulmaktadır. Ulusal savunmamızda, tarım, ulaştırma ve turizm alanında meteorologların vereceği hava tahmin raporlarına gereksinim vardır. Ancak meteoroloji mühendislerinin özel sektörde çalışma olanakları pek olmadığından ve meteoroloji istasyonları sayısı az olduğundan, bu alanda iş bulma olanaklarının da sınırlı olduğu söylenebilir.