Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Metalurji ve Malzeme Mühendisliği hakkında bilgi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı; bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitimli ve bu alanlara hakim mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Metalurji ve Malzeme Mühendisi olmak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe, özellikle sayısal düşünme, uzay ilişkilerini görebilme ve tasarım yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Metalurji Endüstrisi bir ağır endüstri olduğundan işyerinde erkekler tercih edilmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Fizik, Kimya ve Matematik gibi temel bilimler ile birlikte Demir-Çelik ve Metal Üretimi, Toz Metalürjisi, Malzeme Muayeneleri, Işıl İşlemler, Alaşımlar gibi alana özgü dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bu programı bitirenlere “Metalurji Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, her hangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca, herhangi bir mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve malzeme kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri yaptıkları işin türüne göre büroda veya gürültülü, tozlu, sıcak fabrika ortamında çalışırlar. Metalurji ve Malzeme Mühendisleri; Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik, Refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmelerde ve çeşitli araştırma laboratuarlarında çalışabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.