Mekatronik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Mekatronik Mühendisliği Nedir?

Mekatronik Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Mekatronik Mühendisliği hakkında bilgi

Mekatronik, en basit anlatımıyla; makine, elektronik ve yazılım kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Mekatronik Mühendisliği Programı: elektrik, (optik dâhil) elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliklerini anlamlı bir bütünlük içinde öğrenciye sunmayı; böylece ?akıllı? bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanabilecek veya bu alandaki uzmanlarla iletişim kurarak ürün tasarımını gerçekleştirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe, özellikle sayısal düşünme, uzay-şekil ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip; bilhassa fizik ve matematik derslerinde çok başarılı olmaları gerekmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Malzeme Bilimi, Bilgisayar Programlama, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar Destekli Çizim, Mekatronik Temel Prensipleri, Mekatronik Yapı Elemanları, Termodinamik, Teknik Mekanik, Akışkanlar Mekaniği, Otomasyon, İmalat Yöntemleri gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Programdan mezun olanlara ?? Mekatronik Mühendisi?? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Mekatronik Mühendisleri çok yönlü, tümleşik bilgi ve kavramlarla donatılmış olduklarından, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda da; ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde de öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahiptirler. Bu meslek için geleceğin mesleği diyebiliriz.