Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Nedir?

Medya ve Görsel Sanatlar Nedir?

Medya ve Görsel Sanatlar bölümü iş imkanları ve maaşları,Medya ve Görsel Sanatlar hakkında bilgi

Medya ve İletişim Programı; iletişimi analitik bir düşünceyle ele alarak, iletilerin, üretim ve tüketim aşamalarını çözümlemeyi amaçlar. İletişimin tüm bu sürecini bir sistem olarak değerlendirir. Öğrencilerine bu sistemi kavratacak kuramsal ve pratik bir ders programı sunar. Amacı salt birer gazeteci, televizyoncu yetiştirmek değil, hem bu sisteme hâkim hem de entelektüel donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Bu bölümde okumak isteyenlerin; güçlü bir sözel yeteneğe sahip, araştırmacı, insan ilişkilerinde başarılı, teknolojik gelişmelere açık, olayları neden ve sonuç bağlantıları içerisinde değerlendirebilen, entelektüel anlamda gelişmeye istekli bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıllık lisans programında öğrenciler kuramsal ve pratik alanlardaki dersleriyle tüm iletişim sürecini kavrama şansına sahip olurlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar,’Medya ve İletişim Uzmanı’ unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Medya ve iletişim bölümünden mezun olan öğrenciler, yazılı ve görsel basında çalışma imkânına sahip olurlar.