Maden Mühendisliği Bölümü Nedir?

Maden Mühendisliği Nedir?

Maden Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları, Maden Mühendisliği hakkında bilgi

Maden Mühendisliği Programı; en geniş anlamda, cevherlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar, bu alanda yetkinleşmiş mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Maden Mühendisi olmak isteyenlerin; zihinsel yeteneğe sahip, matematik, fizik, jeoloji, kimya ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olması gerekir. Ayrıca yeraltında güç koşullarda çalışan işçileri yönetme durumunda olan bir maden mühendisinin insan ilişkileri konusunda bilgili, anlayışlı ve sabırlı kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri, Jeoloji, Mineraloji, Yüksek Matematik gibi mühendislik dersleri okutulup, Maden Mühendisliğinin temelleri hakkında genel bilgiler verilir. Böylece öğrencilerin yetiştirme programına yabancı kalmamaları sağlanır. Bu derslerin yanı sıra, madencilik alanında daha derin bilgiler veren dersler okutulur. Ayrıca öğrenciler yaz aylarında staj yaparlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Maden Mühendisliği Programını bitirenlere “Maden Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Maden Mühendisleri, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TDÇİ, Köy Hizmetleri gibi resmi kuruluşlarda ve özel maden işletmelerinde görev almaktadırlar.