Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Leh Dili ve Edebiyatı Nedir?

Leh Dili ve Edebiyatı bölümü, iş imkanları ve maaşları,Leh Dili ve Edebiyatı hakkında bilgi

Bu programda Polonya?nın resmi dili olan Leh Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapılmaktadır. Leh Dili ve Edebiyatı Programı; Leh Dilinin ve Lehçe yazılmış eserlerin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler

Leh Dili ve Edebiyatı Programında okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda; Leh Dilinin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Leh Edebiyatı eserlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler okutulur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Leh Dili ve Edebiyatı Programından mezun olanlara ?Filolog? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Mezunlar genellikle mütercim-tercüman, turist rehberliği ve dış ticaret uzmanı olarak çalışırlar. Polonya Elçiliğinde, çeşitli kamu kuruluşlarında, bakanlıklarda, uluslararası ticaret yapan firmalarda ve turizm sektöründe çalışabilmektedirler.