Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Latin Dili ve Edebiyatı Nedir?

Latin Dili ve Edebiyatı bölümü iş imkanları ve maaşları,Latin Dili ve Edebiyatı hakkında bilgi

Latin Dili ve Edebiyatı Programı; Latin Dilinin ve Latince ile yazılmış edebi eserlerin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Latin Dili ve Edebiyatı Programında eğitim görmek isteyenlerin; gelişmiş bir sözel yeteneğe ve belleğe, bilimsel meraka sahip olmaları, eski uygarlıkları araştırmaya ilgi duymaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Lâtin Dili ve Edebiyatı Programında dil, ABC’den başlayarak ele alınmaktadır. Bunun için kuramsal ve uygulamalı yöntemle dil bilgisi ve dilin yapısı öğretilmektedir. Bunun yani sıra Roma toplumu ve yazını tanıtılmaktadır. Dilin yapısı sentaks (cümle bilgisi) dersleriyle daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Öte yandan Lâtin düz yazısı ve şiirinden örnekler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Latin Dili ve Edebiyatı Programını başarıyla bitirenlere ?Filolog? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Latin Dili ve Edebiyatı Programını bitirenlerin çalışma alanı müzeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Buralarda görev alabilmek için entelektüel anlamda yetkinleşmek ve ileri düzeyde eğitim almış olmak gerekir.