Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Nedir?

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Nedir? 

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümü iş imkanları ve maaşları,Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı hakkında bilgi

Takı Tasarımı Programı; kuyumculuk sektöründe istihdam edilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Kişisel Özellikler
Programın süresi dört yıldır. Temel sanat eğitimi, teknik resim, takı tasarımı, takı yapım teknikleri gibi derslerin okutulduğu bölümde, estetik ve yaratıcılık ön plandadır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Bilimsel ilkeler ışığında, akademik ortamın koruyuculuğunda politeknik bir alan olan Takı Tasarımı bölümü dünyasının entelektüel insan gereksinimini karşılayacak donanımlı kuşakları ve yenilikçi yönelimlere rehberlik yapabilecek yaratıcı bireyleri yetiştirmeğe odaklanmıştır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Kuyumculuk alanında geleneksel atölye ve becerisi, yeni teknolojileri kullanma gibi mesleki yetkinliklere ek olarak insan ilimleri ve kültürüyle ilgili diğer alanlarda da birikimli, araştırmacı; kuyumculuğa yön veren katkılarda bulunabilecek bireyler yetiştirmek bölümün temel amaçları arasındadır.

Çalışma Sahaları
Tasarım, döküm ve imalatla ilgili konularda eğitim alan öğrenciler, sektördeki büyük kuyumculuk firmalarında veya kendi kurdukları kuyum atölyelerinde hizmet vermektedirler. Teknik alanda verilen eğitimi, sanatsal ve estetik değerlerle zenginleştiren öğrenciler, bilgisayar ortamında yarattıkları tasarımlarla da sektöre yön vermeleri sağlanmaktadır.