Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Kürt Dili ve Edebiyatı Nedir?

Kürt Dili ve Edebiyatı İlişkiler bölümü iş imkanları ve maaşları,Kürt Dili ve Edebiyatı İlişkiler hakkında bilgi

Kürt Dili ve Edebiyatı Programı; Kürtçeye hâkim, Kürtçe – Türkçe çeviri yapabilen, Kürt dil, kültür ve edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Kürt Dili ve Edebiyatı okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, dil öğrenmeye hevesli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda; Kürt Dili, Grameri, okuma, yazma, çeviri çalışmalarının yanı sıra, Kürt Edebiyatı ile ilgili şiir ve nesir örnekleri inceleme, kompozisyon yazma ve öğrencilere pratik Kürtçe konuşma alışkanlığı kazandırılmaya yönelik olarak ta eğitim verilmektedir. Kürtçe metinler çevrilmekte, öğrenciye Kürtçe terimler ve deyimler tanıtılmaktadır.

Çalışma Sahaları
Mezunlar ?Dilbilimci? unvanını alırlar. Kürtçe henüz okullarımızda okutulan bir ders olmadığı için mezunların ilgili alanda öğretmenlik yapmaları mümkün değildir. Mezunlar genellikle çeviri ve tercümanlık işlerinde görev alabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerde açılabilecek Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri için de önemli ölçüde öğretim elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Mezunlar yüksek lisans ve doktora eğitimi ile araştırma görevlisi olarak da çalışma yapabilirler.