Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Küresel ve Uluslararası İlişkiler Nedir?

Küresel ve Uluslararası İlişkiler bölümü iş imkanları ve maaşları,Küresel ve Uluslararası İlişkiler hakkında bilgi

Dünyanın giderek ekonomik, siyasi, kültürel, eğitimsel ve daha birçok acıdan küçülmesi ve bunun doğrultusunda gelişen ilişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün doğmasına ve giderek artan bir öneme sahip olmasına neden olmuştur. Küresel ve Uluslararası İlişkiler Programı; ülkeler arası ekonomik, siyasi ve ticari ilişkileri sağlayabilen, dinamik zihne sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Küresel ve Uluslararası İlişkiler okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş, dünya politikasını takip eden, iyi iletişim kurabilen, farklı kültürlerle yaşamaya açık bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Program, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden dersler almaktadır. Öğrenciler, Türkiye? deki eğitimlerinde Siyaset Bilimine Giriş, İktisada Giriş, Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı, Uygarlık Tarihi, Hukuka Giriş, İstatistik gibi dersleri aldıktan sonra eğitimlerine yurt dışında devam etmektedirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programdan mezun olanlara ?Küresel ve Uluslar arası İlişkiler Uzmanı? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Küresel ve Uluslararası İlişkiler Programını bitirenler, uluslararası politika, diplomasi, güvenlik noktasında eğitim gördükleri için araştırma, değerlendirme, analiz, karar alma ve bu kararı uygulama, anlaşmazlıları çözme gibi kritik ve önemli işleri yapmaktadırlar. Gerek devletin çeşitli kurumları, gerekse özel işletmelerde çalışma imkânı vardır. Bu anlamda iş imkânı oldukça geniştir. Türkiye?de özellikle uluslararası şirketler de çalışma alanı giderek artmaktadır. Yurt dışında ise birçok konuda çok geniş bir iş alanı vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarında, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliği, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, gibi kurumlarda çalışabilirler.