Kimya Bölümü Nedir?

Kimya Bölümü Nedir?

Kimya bölümü iş imkanları ve maaşları,Kimya hakkında bilgi

Kimya Programında; maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin yeni maddelerin üretiminde kullanılması gibi alanlarda eğitim yapılır. Kimya Programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Kimya Programına girmek ve bu alanda çalışmak isteyenlerin; başta kimya olmak üzere fizik, biyoloji ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli, sorumlu, alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, renkler arasındaki ince farkları ayırt edebilen, bilimsel meraka sahip kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Kimya Programında öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Kimyanın Temelleri, Kimya Teknolojisine Giriş, Kimyasal İşlemler, Teknik Resim, Teknik Proje, Ölçü Aletleri, İstihdam Projeleri gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Eğitimin ilk yılında, başta Kimya olmak üzere, Fizik, Matematik gibi temel fen dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, Organik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyası, Biyokimya gibi lisans dersleri verilir. Eğitim süresi içinde iki aylık staj zorunluluğu vardır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Mezunlara “Kimyager” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Bir kimyager çalıştığı kurumda maddelerin kimyasal yapıları üzerinde araştırma yapar. Kimyager, petrol ve kömür ürünleri, kauçuk ve plastik, gıda maddeleri, kâğıt ürünleri, metal endüstrisi, ilaç endüstrisi gibi alanlarda, daha çok uygulamaya dönük araştırma çalışmalarını yürütür. Ülkemizde petro-kimya, lastik, bitkisel yağlar, temizlik malzemeleri üretimi ağırlık kazandıkça kimyagerlere gereksinim artmaktadır. Hastaneler, MKE, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TSE gibi kamu kuruluşları, ilaç ve gübre endüstrisi çalışma alanlarıdır. Öğretmenlik sertifikası alanlar, orta dereceli okullarda ve dershanelerde kimya öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.