Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Nedir?

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Nedir?

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi bölümü iş imkanları ve maaşları,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi hakkında bilgi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, peyzaj mimarlığının kentsel tasarımla ivme kazandığı bir eğitim programı uygulamaktadır. Bölümün amacı, sıradanlaşan çevreye eleştirel bakabilecek ve geleceğin yaşam alanlarını yaratabilecek tasarımcılar ve peyzaj mimarları yetiştirmektedir.

Kişisel Özellikler
Yaratıcı düşünce sahibi ve yeniliklere açık, estetik duygusu kuvvetli ve çevre konusunda duyarlı kişiler meslekte başarılı olabilirler.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde; Meteoroloji, Peyzaj Mimarisi Temel İlkeleri, Perspektif, Model Çizme Tekniği, Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Şehir ve Bölge Planlamanın Temel İlkeleri, Peyzaj Ekolojisi, Kırsal Çevre Sorunları, Ağaçlandırma, Bitki Sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Bu programı bitirenler doğal çevreyi bozmadan, insan gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar. Bir kentte; parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur.

Çalışma Sahaları
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı; genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alır.