Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Nedir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Nedir?

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü iş imkanları ve maaşları,Karşılaştırmalı Edebiyat hakkında bilgi

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı; plastik sanatları ve müziği de içine alan geniş kapsamlı bir Batı Edebiyatı ve Kültürü yanında Türk ve Dünya Edebiyatını tanıyan elemanlar yetiştirmeyi ve bu alanlarda araştırmalar yapmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler

Karşılaştırmalı Edebiyat Programında okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe sahip, okumayı seven, edebiyata ve sanata ilgi duyan, okudukları üzerine düşünüp tartışmaktan hoşlanan bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Programda; Batı Kültürü Tarihi, Mitoloji, Eleştiri Yöntemleri, Batı Edebiyatında ?kahraman? Tiplemeleri, Metin Analizi, Çeviri ve Sanat Değerlendirmesi, Yirminci Yüzyıl Edebiyatı, Sanat ve Felsefesi, Türk Edebiyatı, Çağdaş Düşünce Akımları gibi dersler okutulur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Karşılaştırma Edebiyat Programını tamamlayanların yapabileceği belli başlı işler, üstlenecekleri sorumluluklar ve alacakları unvanlar iş yerine göre değişecektir.

Çalışma Sahaları

Birden fazla yabancı dil öğrenerek o yabancı dillerin kültür ve edebiyatlarını da yakından tanıma olanağı elde etme şansı olan program mezunları; gazete, dergi, televizyon ve yayınevlerinde edebiyat ve kültür programları sorumlusu ya da eleştirmeni; Dışişleri, Kültür, Milli Eğitim, Turizm ve Savunma Bakanlıklarının yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerinde kültür ataşesi ya da yabancı dil bilen memur; turizm sektöründe yabancı dil bilen yönetici veya tercüman; ulusal ve uluslararası alanda iş yapan yerli ve yabancı firmalarda görev üstlenebilecek geleceğin nitelikli yönetici adayları olarak çalışabilmektedirler.