Jeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Jeoloji Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Jeoloji Mühendisliği hakkında bilgi

Jeoloji, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji Mühendisliği Programı; jeoloji biliminin sağladığı bilgilerin mühendislik alanına uygulamasına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Kişisel Özellikler
Jeoloji Mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin; akademik yeteneğe sahip, jeoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya gibi temel dersler ve kuramsal mühendislik dersleri okutulur. Bunun yanında arazi uygulamaları ve laboratuar çalışmalarına büyük ölçüde önem verilir. Ayrıca, öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Programını bitirenler “Jeoloji Mühendisi” unvanını kazanırlar

Çalışma Sahaları
Jeoloji Mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki doğal kaynakların, maden, petrol, endüstriyel hammaddeler, yeraltı suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapar. Kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji Mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Bu alanda yetişenlerin büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji Mühendislerinin çalıştığı belli başlı kuruluşlar şunlardır: Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Karayolları, Yol-Su Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikalarıdır.