Jeofizik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeofizik Mühendisliği Nedir?

Jeofizik Mühendisliği bölümü iş imkanları ve maaşları,Jeofizik Mühendisliği hakkında bilgi

Jeofizik Mühendisliği Programı; petrol ve her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisleri tarafından işletilmeye başlanıncaya kadar jeoloji mühendisleri ile işbirliği içinde arazi çalışmaları yapılması için mühendisler yetiştirir. Ayrıca yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür.

Kişisel Özellikler
Jeofizik Mühendisi olmak isteyenlerin; akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence güçlü bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Jeodezi ve Topografya gibi temel derslerin yanı sıra Jeoloji ve Jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Jeolojiye ait meslek dersleri, Genel Jeoloji, Stratigrafi, Petrografi, Tektonik, Maden Jeolojisi, Petrol Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi ve Hidrojeolojiden oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise Sismoloji, Sismik Prospeksiyon, Magnetizma, Gravimetri Jeofizik Prospeksiyon (Gravite-Magnetik), Elektrik Alan Teorisi, Jeofizik Prospeksiyon (Elektrik-Elektromagnetik), Yer Fiziği ve Mühendislik Jeofiziğinden oluşur. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır. Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj yapılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Mezunlara “Jeofizik Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Jeofizik Mühendisi, kendisine en yakın meslek üyesi olan Jeoloji Mühendisi ile aynı kurumda çalıştığında, genelde, jeoloji araştırmaları ile kesin sonuca gidilemeyen problemlerin çözümünde etkili olur. Jeofizik Mühendisi arazide veya laboratuarda ölçü alır, gerekli düzeltmeleri uygular ve böylece elde ettiği sonuçları yorumlar. Jeofizik Mühendisi bu yorumlamaları dolayısıyla daima keşif işi yapmaktadır. Jeofizik Mühendisleri hemen hemen her zaman yeryüzünün altı ile uğraşır, yeraltındaki petrol, cevher, yeraltı suyu araştırmaları ile büyük köprü, bina ve barajların zemin ölçüleri gibi konularda çalışır. Bir bakıma yeraltının röntgenini çıkarır. Jeofizik Mühendisleri; Maden Tetkik Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri ile büyük şehir belediyelerinde çalışmaktadırlar.