İşletme Mühendisliği Bölümü Nedir?

İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği bölümü,İşletme Mühendisliği taban puanları,İşletme Mühendisliği iş imkanları ve maaşları,İşletme Mühendisliği hakkında bilgi

İşletme Mühendisliği Programı; işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Kişisel Özellikler
İşletme Mühendisi olmak isteyenlerin; akademik yeteneğin yanı sıra, özellikle sayısal düşünme yeteneğine sahip, matematik, fizik, kimya gibi temel fen, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilim derslerinde başarılı olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya gibi temel fen bilimleri dersleri ile İstatistik, Bilgisayar Programcılığı, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Sosyal Psikoloji vb. alanlara ilişkin derslerden oluşan bir program uygulanır. Öğrenciler, ayrıca kamu veya özel sektör işletmesinde, 6 hafta üretim bölümlerinde, 6 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak zorundadırlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

İşletme Mühendisliği Programını bitiren öğrencilere “İşletme Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
İşletme Mühendisi fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetinin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar, üretimin planlanması için malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar. İşletme Mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek bürolardaki öteki işletme faaliyetleri alanlarında çalışarak, sadece sosyal bilim ya da sadece mühendislik eğitimi görmüş kadrolar arasında iletişimi sağlayarak bu kadroların bir tür ara kesitini oluşturur. İşletme Mühendisi, bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal yöntemler kullanır; bir endüstri mühendisine göre ise işletmenin para ve insan yönetimine çok daha fazla katkıda bulunur. İşletme Mühendisliği giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinim daha da artacaktır. Bu nedenle, mezunların iş bulma olanakları oldukça geniştir.