İşletme Enformatiği Bölümü

İşletme Enformatiği

İşletme Enformatiği bölümü,İşletme Enformatiği taban puanları,İşletme Enformatiği iş imkanları ve maaşları,İşletme Enformatiği hakkında bilgi

İşletme Enformatiği Programı; enformasyon teknolojileri ile işletme yöntemleri çerçevesinde, şirket koşullarını gelişim süreci içerisinde değerlendirerek en uygun sistem akışını sağlayacak ve denetleyecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
İşletme Enformatiği okumak isteyenlerin; kuramsal bilgiden ziyade pratik yönü ağır basan, bilgisayarla çalışmayı seven, analitik düşünebilen, problem çözme, hızlı karar verme özelliklerine sahip bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince uygulanan program işletme grubu dersleri ve enformatik grubu dersleri olmak üzere iki ana dal altında toplanmıştır. İşletme grubu derslerinde; Muhasebe, Pazarlama, Finans gibi dersler yer alır. Enformatik grubu derslerinde ise; Network, Programlama, Database gibi bilgisayar dersleri yer alır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar “İşletmeci” unvanı ile çalışırlar.

Çalışma Sahaları
Bu alanda yetişenler, şirketlerin işletmeyle ilgili bölümlerinde çalışma imkânını bulurlar. Günümüzde giderek artan bilgi bombardımanıyla birlikte bilgisayarla çalışma olmazsa olmaz noktasına ulaşmıştır. İşte bu nedenle bölüm mezunları, hem bilgiyi düzenleme hem de bilgisayarı iyi kullanabilmeleri nedeniyle aranan eleman olmaktadırlar.