İslami İlimler Bölümü

İslami İlimler

İslami İlimler bölümü,İslami İlimler taban puanları,İslami İlimler iş imkanları ve maaşları,İslami İlimler hakkında bilgi

İlahiyat Programı; başta İslam dini olmak üzere, diğer dinleri de bilimsel yöntemlerle inceler. Program, bu alanda medeniyetler arası ilişkilere katkıda bulunacak ve kültürel mirası değerlendirip, genel tarih ve kültür bilincine dayalı olarak ilahiyat alanında temel bilgi, zihniyet yaklaşımına sahip, hayatı yorumlayıp problemlere çözümler üretebilen ve hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilen din bilimcilerini yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
İlahiyat Fakültesini tercih edecek olan kişilerin; özellikle sözlü yeteneğe sahip, hitabeti güçlü, ikna kabiliyeti gelişmiş, pratik düşünebilen ve muhakeme gücü yüksek, sosyoloji, psikoloji ve tarihe meraklı kişiler olmaları gerekir. Aynı zamanda bu konularda felsefi düşünce ve eleştiri kabiliyeti güçlü, sabırlı, hoşgörülü, sosyal ilişkileri son derece etkili, yeniliklere ve öğrenmeye açık, lider nitelikleri olan ve kendini geliştirebilecek dinamik bir yapıya sahip bireyler olmaları da gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
İlahiyat Fakültesinde dört yıllık eğitim boyunca Temel İslam Bölümleri adı altında Tefsir (Kur?an-ı Kerim?in açıklaması), Hadis ( Hz. Peygamberin sözleri ), İslam Hukuku, Kelam, Tasavvuf ve Arap Dili-Edebiyatı gibi dersler okutulmaktadır. Aynı zamanda felsefe, din bilimleri ve İslam Tarihi-Sanatları kapsamında diğer dersler de verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlara ?ilahiyatçı? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
İlahiyat programını bitirenler, ?Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni?, ?Müftü?, ?Vaiz? veya ?imam? olarak çalışırlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar, İmam Hatip Meslek Liselerinde öğretmenlik yapabildiği gibi ilköğretim okullarında da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapabilmektedirler. Müftü, bulunduğu il ya da ilçedeki camilerin yönetiminden sorumlu olup bunların din görevlisi ihtiyaçlarını gidermeye gayret eder. Bulunduğu yerin en üst din görevlisi ve sorumlusudur. Bölgesindeki din görevlilerinin çalışmalarını denetler, toplumun dini konulardaki soru işaretlerini cevaplandırır. Son birkaç yıldır İmam Hatip Liselerinin öğrenci sayısında meydana gelen azalma ve buna paralel ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarındaki sınırlandırma bu fakülte mezunlarının öğretmenlik yapma şansını azaltmıştır. Müftü, vaiz ve imam olarak çalışma alanının da sınırlı olduğu söylenebilir.