International Baccalaureate Nedir ?

IB (International Baccalaureate) Nedir?

 

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu; ilk kez, İsviçre´nin Cenevre kentinde, 1968´de, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini anavatanından başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dahilinde yürütülmesidir.

IB Avantajları nelerdir?

Yaklaşık 100 ülkede bini aşkın üniversite IB diplomasını kabul etmektedir. IB diploması sahibi öğrencilere ülkemizde birçok vakıf üniversitesi ve özel üniversite; IB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vermekte, yatay geçiş hakkı tanımakta ve bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır.

• MEB diploması yanında uluslararası bir diploma veriyor olması,
• IB diplomasının uluslararası geçerliliği ve yurt dışında en iyi üniversitelerde öncelikli kabulü,
• IB mezunlarının edindikleri kazanımlarla öne çıkmaları sonucu üniversite eğitimi ve sonrasında toplumda ayrıcalıklı bireyler olarak yer almaları,
• Öğrenciye zamanı en iyi şekilde kullanmayı, en uygun yöntemlerle çalışmayı öğretmesi,
• Öğrenciyi akademik dürüstlük konusunda bilinçlendirmesi,
• Öğrencinin düz yazı, makale ve denemeler yazarak yazma yeteneğinin gelişmesini sağlaması,
• IB programında yer alan öğretmenlerin süregelen hizmet içi eğitimler sayesinde bu kazanımlarını diğer sınıf seviyelerine de aktarmaları sonucu bu kazanımların tüm okula yaygınlaşması, bu programın avantajları olarak sıralayabiliriz.

IB Diploma Programı, yukarıda sayılan avantajların dışında akademik dürüstlük ilkesi ile çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve belki de her şeyden önemlisi, okuyan-yazan insanlar yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Özellikle çalışma alışkanlığı olan ve performansı yüksek öğrencilerin mutlaka tercih etmesi veya değerlendirmesi gereken bir program olan IBDP, sadece “Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin seçeceği bir programdır.” saptaması çok doğru değildir. Lise 2 ve lise 3. sınıflarda bu programı alan öğrenciler, son sınıfta ülkemizdeki üniversite sınavları için de hazırlık yapabilirler.

Amaçları ve Ders Programları:

• IB programının içeriği ve önemi konusunda gerekli bilgiyi kazanmalarını;
• Zamanlarını en verimli biçimde kullanarak kendilerine en uygun çalışma yöntem ve tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı;
• Araştırma yapma becerilerini geliştirmeyi;
• Yazma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve böylece etkili, akıcı bir dille düzyazı, makale ve deneme türünde yazılar yazabilir, sözlü yorumlar sunabilir düzeye gelmelerini;
• Bağımsız ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi;
• Bireysel gelişimlerine, okullarına, toplumlarına ve çevreye duydukları sorumluluk bilincini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ders Programı :

Diploma adayı, altı grubun her birinden, sunulan seçenekler dahilinde bir ders seçmek zorundadır. Türkiye´de, Anadil ve Sosyal Bilimler dersleri Türkçe, diğer dersler ise İngilizce olarak uygulanır.
1. Grup : Dil A1 – Öğrencinin en başarılı olduğu dilde, genellikle de anadilinde olmak üzere edebiyat çalışmaları yapılır.
2. Grup: Dil A2 – İkinci bir dilde çok yetkin öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersi.
3. Grup: Bireyler ve Toplumlar -İşletme ve Yönetim, Ekonomi, ITGS, Felsefe ve Psikoloji.
4. Grup: Doğa Bilimleri – Biyoloji, Kimya, Fizik.
5. Grup: Matematik – Matematik (İleri Düzey), Matematiksel Yöntemler (Standart Düzey).
6. Grup: Seçmeliler – Öğrenciler ilk beş gruptan herhangi bir dersi seçebilecekleri gibi, okul müfredat programına göre özel onay almış bir ders de seçebilirler.

IB programı, 6 ders alanı, bir bitirme tezi, ve yaratıcılık, etkinlik, hizmet zorunluluklarını içeren iki yıllık bir programdır. IB diplomasına aday olan öğrenciler ayrıca Bilgi Kuramı dersini alırlar, 4000 kelimelik bir bitirme tezi hazırlarlar ve yaratıcılık, etkinlik, hizmet çalışmalarını tamamlarlar. IB sınavlarının çoğu kısa cevaplı, uzun cevaplı ve kompozisyon tarzı sorulardan oluşur. İç değerlendirmelerde çoktan seçmeli sorular sorulmaz.
Sadece IB derslerine kaydolmuş olan öğrenciler IB sınavlarına girebilirler ve IB kredisi alabilirler. IB sınavları uluslararası sınav hazırlama paneli tarafından geliştirilir ve değerlendirilir. Sınavlar yerel olarak verilir ve değerlendirilmek üzere Wales’de bulunan IB Organizasyonu sınav merkezine gönderilir. Başarılı olan IB programı öğrencileri programın tümünü kapsayan bir IB diploması ya da tek tek alınan IB dersleri için IB sertifikası alırlar.