İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü,İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat taban puanları,İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat iş imkanları ve maaşları,İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat hakkında bilgi

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat programının amacı, karşılaştırmalı bir yaklaşım içinde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ile Türk Edebiyatına ilişkin eğitim vermektir. Program ayrıca güncel, eleştirel ve kuramsal tartışmalara katılımla öğrencilerin farklı kültürler ve farklı disiplinler bağlamında edebiyat çalışmaları yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyen öğrencilerin; dile ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı, okumayı ve araştırmayı seven, iletişimi güçlü, eleştirel yeteneğe sahip, yazın alanda başarılı, medyaya ilgili ve güçlü bir belleğe sahip olan bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bu süreçte; İngilizce Dilbilgisi ve Dili Kullanma; İngiliz Edebiyatında çeşitli metinlerin dönemlerinin özellikleri İle birlikte incelenmesi; İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, şiir, tiyatro, roman, kısa öykü, eleştiri ve çağdaş eleştiri kuramları; İngilizce ve Türkçe çeviri dersleri okutulmaktadır. Sadece edebiyat alanıyla kısıtlı kalmayan, fen bilimlerinden sosyal bilimlere uzanan bir yelpaze içinde çeşitli dersler görülmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
İngiliz Dili ve Edebiyatı Programını tamamlayanlara ?Filolog ? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları

Sadece edebiyat alanıyla kısıtlı kalmayan, fen bilimlerinden sosyal bilimlere uzanan bir yelpaze içinde çeşitli dersler gören İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat mezunlarının yaptıkları işlerde özellikle başarılı olmaları beklenmektedir. Mezunlar yayın dünyasına sadece edebiyat bilen kişiler olarak değil aynı zamanda bilimi, felsefeyi, ekonomiyi ve sosyal bilimleri de yakından tanıyan kişiler olarak katılmaktadırlar. Öğrencilerini yalnızca kitap ve dergi yayımcılığıyla sınırlanmayan program, görsel ve yazılı medya konularında verdiği derslerle, mezunların bu alanlarda iş imkânlarına sahip olmalarını amaçlamıştır.Ülkemizde yayın dünyası önemli bir patlama yaşamaktadır. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Programını, dil becerisi gelişmiş, dünya edebiyatını yakından tanıyan, edebiyat bilgileri ile donatılmış kişiler yetiştirmekte ve yayın dünyasının ihtiyacını karşılamaktadır. Mezunlar, edebiyat çevirmenliği, editörlük, yazarlık gibi pozisyonlarda çalışabilmelerine ek olarak, edebiyat dünyasına önemli katkılar yapabilecek eserlerde ortaya koyabilmektedirler