İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü Bölümü

İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü

İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü bölümü,İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü taban puanları,İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü iş imkanları ve maaşları,İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü hakkında bilgi

Amerikan Dili ve Kültürü Edebiyatı Programı; Amerikan İngilizcesini hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, Amerikan Kültürü, Tarihi, Edebiyatı, Sanatı ve özellikle Sinemasına dair birikimi ile entelektüel ve özgür düşünme normlarına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Amerikan Dili ve Kültürü Programında okumak isteyen öğrencilerin; İyi bir İngilizce düzeyi veya İngilizceyi öğrenme hırs ve çalışkanlığı olan, sanat ve edebiyata yatkın, soyuttan yola çıkarak olayları kavrayıp ifade edebilme yeteneğine sahip bireyler olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bu süreçte: Dil dersleri(bu dersler İngilizce dilbilgisi, kompozisyon, çeviri gibi, okuma yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yöneliktir); Tür dersleri (Roman-öykü, şiir, tiyatro ve düzyazı türündeki yapıtların değerlendirme yöntemleri öğretilir); Amerikan kültürünü tanıtan dersler( Toplumsal tarih, kültür tarihi, ırklar arası ilişkiler gibi başlıklar altında verilir) ve Edebiyat Derslerinden (Başlangıcından bugüne kadar Amerika?da üretilen belli başlı roman, şiir, tiyatro ve düzyazı yapıtlarının ait oldukları dönem ya da akımların özellikleri göz önünde tutularak incelenir) oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Filolog” unvanı alırlar

Çalışma Sahaları
Mezunlar; öğretmenlik, mütercimlik yapabilir, bankalarda, otel ve turizm işletmelerinde, ihracat ve ithalat yapan şirketlerde, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarında, elçiliklerde, yayın kuruluşlarında çalışabilirler.