İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü

İbrani Dili ve Edebiyatı

İbrani Dili ve Edebiyatı bölümü,İbrani Dili ve Edebiyatı taban puanları,İbrani Dili ve Edebiyatı iş imkanları ve maaşları,İbrani Dili ve Edebiyatı hakkında bilgi

İbrani Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin İbranice okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek, Türkiye ile İsrail arasında gelişen ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilecek kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
İbranice, Afro-Asyatik dillere bağlı, Kuzey Batı Sami (Semitik) Dil Grubunun Ken’an koluna bağlı ve 7 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. İsrail’in resmi dili olmakla beraber, İsrail dışında yaşayan Yahudi azınlıklar tarafından konuşulur. İbranice, 22 harflik İbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır.


Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın eğitim süresi dört yıldır. Öğrencilere lisans programı süresince İbranice metin analizi ve eleştiri becerisini kazandırmaya önem verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bu programı seçmeyi düşünen adayların; Dil, Tarih ve Edebiyat derslerini sevmeleri ve dil öğrenmeye istekli olmaları gerekmektedir.

Çalışma Sahaları
Programı tamamlayanlar İbrani Dili ve Edebiyatı lisans diploması alırlar. Mezunlar, müzelerde, Kültür Bakanlığında, kütüphanelerde, Konsolosluklarda ve diğer kurumlarda çalışma imkânı bulabilirler.