Hukuk Bölümü Hukuk Eğitimi

Hukuk

Hukuk bölümü,Hukuk taban puanları,Hukuk iş imkanları ve maaşları,Hukuk hakkında bilgi

Hukuk Programı; toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmeyi ve bu alanda araştırma yapmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Hukuk öğrenimi almak isteyenlerin; lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk Fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İktisat, Roma Hukuku, Çocuk Hukuku, Siyaset Bilimi, Uygarlık Tarihi, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Vergi Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Eşya Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Rekabet Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, İş Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İslam Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Miras Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Adli Tıp, Dış Ticaret Hukuku derslerinden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Hukuk fakültesinde dört yıllık lisans programını tamamlayanlar, daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle “Hâkim”, “Savcı” ve “Avukat” unvanları ile çalışmaktadırlar. Mezunların bir kısmı da “Hukuk Danışmanı” olarak görev yaparlar.


Çalışma Sahaları

Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı; bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.