Hititoloji Bölümü Hititoloji Nedir ?

Hititoloji

Hititoloji bölümü,Hititoloji taban puanları,Hititoloji iş imkanları ve maaşları,Hititoloji hakkında bilgi

Hititoloji; M.Ö. II. (ve I.) binyılda Anadolu?da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve bunu yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit Uygarlığının orijinal (çiviyazılı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.) inceler. Transkripsiyon, tercüme ve yorumları ile Anadolu’nun Eskiçağ dönemine ışık tutmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Günümüz Anadolu’sunda, bu yazı türünde binlerce belge içeren arşivler gün ışığına çıkarılmıştır. Bunlar içinde Luvice, Palaca gibi Hititçeye akraba dillerin yanı sıra Anadolu’nun daha eski dönemlerine ait Hattice ile farklı bir dil yapısına sahip Hurri dilinde de belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin okunup değerlendirilmesi ile söz konusu dilleri konuşmuş toplulukların sosyal, ekonomik, politik ve tarihi değerleri ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Böylece Anadolu’nun Eskiçağ tarihinin aydınlanmasına yardımcı olmak, belgeleri dil özellikleri açısından ele alarak; yapıları, tarih içindeki gelişimleri filolojik ve linguistik açıdan incelemek ve bu dillerin bilimsel açıdan irdelemek amaçlanmaktadır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Hititoloji programında M.Ö. 4000 yılının ortalarından İsa?nın doğumuna kadar uzanan sürede Anadolu? da yaşamış Hititlerin dilleri, siyaset ve kültür tarihleri ile ilgili konularda eğitim yapılmaktadır.


Sosyal Statü ve Ünvanlar

Hititoloji Programını bitirenlere ?Hititolog? unvanı verilir. Mezunlar bu alanda ileri bir eğitim gördükleri takdirde müzelerde çivi yazısı uzmanı olarak görev yapabilirler. Hititoloji Programını bitirenlerin çalışma alanı, müzeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri düzeyde eğitim almak gereklidir.