Hindoloji Bölümü Hindoloji Nedir?

Hindoloji

Hindoloji bölümü,Hindoloji taban puanları,Hindoloji iş imkanları ve maaşları,Hindoloji hakkında bilgi

Hindoloji Anabilim dalında, Hint yarımadasının eski dillerinden olan Sanskrit dilinde verilen edebi ürünler ile bunları destekler nitelikte Eski Hint Kültür Tarihi ve Edebiyat Tarihi okutulmaktadır. Günümüzden 3500 yıl öncesine kadar giden Hint Edebiyatı malzeme bakımından çok zengindir. Bu edebiyat içerisinde çağımızın türlü bilim dallarına özellikle, genel dil bilimine, gramere, felsefe tarihine, astronomi ve astrolojiye, dünya dilleri tarihine, tiyatro ve dünya masal ve hikâyecilik tarihine ait oldukça bol malzeme ve kaynaklar bulunmaktadır.

Kişisel Özellikler
Bu programı seçmeyi düşünen adayların; Türkçe, Tarih ve Edebiyat derslerini sevmeleri ve lise düzeyinde başarılı olmaları yararlı olacaktır.


Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın eğitim süresi dört yıldır. Programda ; dil, tarih, coğrafya, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi gibi derslerin yanında Hindi ve Sanskrit dilleri öğretilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programı tamamlayanlara ?Filolog? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, müzelerde, Kültür Bakanlığında, kütüphanelerde ve diğer kurumlarda çalışma imkânı bulabilirler