Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü

Hidrojeoloji Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü,Hidrojeoloji Mühendisliği taban puanları,Hidrojeoloji Mühendisliği iş imkanları ve maaşları,Hidrojeoloji Mühendisliği hakkında bilgi

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı; içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, sağlanan suyun kirletici etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmeyi ve bu alanlarda araştırma yapmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Hidrojeoloji alanında eğitim görmek isteyenlerin; başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, hidrojeoloji alanında çalışacak kişinin meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması meslekte başarısını artırır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. İlk yılda temel bilimlerle ilgili dersler verilir. Daha sonra Genel Mineroloji, Özel Mineroloji, Stratigrafi İlkeleri, Su Kimyası, Toprak Mekaniği, Genel Sondaj Tekniği gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Programından mezun olanlara; “Hidrojeoloji Mühendisi” unvanı verilir.


Çalışma Sahaları

Hidrojeoloji Mühendisi evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar. Hidrojeoloji Mühendisinin başlıca çalışma alanlarından biri de baraj ve regülâtör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir. Hidrojeoloji Mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, yeraltı suyu kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yeraltı suyundan kaynaklanan drenaj problemlerinin çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (Köy Hizmetleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, belediyeler vb.), bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev alabilirler.