Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü,Havacılık ve Uzay Mühendisliği taban puanları,Havacılık ve Uzay Mühendisliği iş imkanları ve maaşları,Havacılık ve Uzay Mühendisliği hakkında bilgi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı; havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletilmesi konularında eğitim ve araştırma yapabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programında okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen üretken ve başka insanlarla işbirliği yapabilen, uyumlu bireyler olmaları gerekir.


Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. İlk yılda temel bilimler; (Fizik, Kimya, Matematik); sonraki yıllarda Termodinamik, Statik, Dinamik, Mukavemet, Akışkanlık Mekaniği, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik gibi teorik; kalan sürede de Aerodinamik, Gaz Dinamiği, Yapı-Malzeme, Etki Sistemleri, Isı Transferi gibi uygulamalı Temel Mühendislik dersleri verilir. Öğrenciler hava yolu şirketlerinde staj yaparlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programından mezun olanlara; “Havacılık Mühendisi” unvanı verilir.


Çalışma Sahaları

Havacılık Mühendisi; yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında görev alır. Havacılık Mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür. Havacılık ve Uzay Mühendisleri; ülkemizde Türk Hava Yolları?nda, Kara ve Hava Kuvvetlerine bağlı ana bakım ünitelerinde, TUSAŞ’ta, MKE’de ve bazı özel havayolu şirketlerinde temel eleman olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık Mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır. Bu programı bitirenlerin bazıları yurt dışındaki benzeri kurumlarda da iş bulabilmektedirler.