Havacılık İşletmeciliği Bölümü

Havacılık İşletmeciliği

Havacılık İşletmeciliği bölümü,Havacılık İşletmeciliği taban puanları,Havacılık İşletmeciliği iş imkanları ve maaşları,Havacılık İşletmeciliği hakkında bilgi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı; hava taşıt araçlarıyla yolcu taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Hava ulaştırma işletmecisi, çalıştığı işletmede para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan uçak, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar.


Kişisel Özellikler

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına girmek isteyenlerin; ayrıntıyı algılama, insanları ikna edebilme ve onlarla iyi ilişkiler kurabilme gücüne sahip, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Davranış Bilimleri, Uçak Bilgisi, Hava Trafik Kontrolleri, Aerodinamik ve Performans, Hareket ve Hava Seyrüseferi, İşletme ve Muhasebe gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programını bitirenler ?Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi? unvanını kazanırlar.

Çalışma Sahaları
Hava İşletmecileri; hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar. THY?de ve özel havacılık şirketlerinde çalışabilirler.