Harita Mühendisliği Bölümü

Harita Mühendisliği

Harita Mühendisliği bölümü,Harita Mühendisliği taban puanları,Harita Mühendisliği iş imkanları ve maaşları,Harita Mühendisliği hakkında bilgi

Harita Mühendisliği Programı; yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapacak mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Programda okumak isteyenlerin; matematik ve özellikle geometri, fizik, kimya, jeoloji ve biyolojiye ilgili, bu alanlarda iyi yetişmiş, akademik yetenekle birlikte sayısal düşünme ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip kişiler olmaları gerekir.


Dersler ve Eğitim Süreleri

Üniversitelerin Harita Mühendisliği Programında öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik ağırlıklı derslerden başka Fizik, Fotograf, Ölçme ve Yorumlama Teknikleri, Bilgisayar gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Jeodezi ve Fotogrametri Programını bitirenler “Hatita Mühendisi” unvanını alırlar.

Çalışma Sahaları
Harita mühendisleri; kadastro, su, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma v.b. alanlarda çalışırlar. Çalıştıkları kurumlar, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve belediyelerdir.