Güverte Bölümü

Güverte

Güverte bölümü,Güverte taban puanları,Güverte iş imkanları ve maaşları,Güverte hakkında bilgi

Güverte programı; uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Güverte programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kişisel Özellikler
Güverte Programında okumak isteyenlerin; fizik ve matematik gibi temel bilimlerle, ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilimlere ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca bu alanda yetişmek isteyenlerin uzun süre evlerinden ayrı kalarak denizlerde görev yapabilecek düzeyde fiziksel ve psikolojik yapıya sahip olmaları da mesleğin gerektirdiği bir kişilik özelliğidir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; matematik ve fizik alanları ile ilgili dersler ve Meteoroloji, Seyir, Yük İşlem, Deniz Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İşletme Yönetimi, Pazar Araştırmaları gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Güverte Programını bitirenlere “Uzak Yol Güverte Zabiti” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Uzak Yol Güverte Zabiti, deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması, limanlarda ilgililere teslim edilmesi, geminin seyri ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür. Bunun yanında, deniz nakliyat ve özel denizcilik şirketlerinde görev alabilirler. Bu uzmanlık alanında az sayıda okul olması Güverte Programından mezun olanların iş bulma imkânını artırmaktadır.