Grafik Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım bölümü,Grafik Tasarım taban puanları,Grafik Tasarım iş imkanları ve maaşları,Grafik Tasarım hakkında bilgi

Grafik Tasarım Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Hedeflenen mezun profili iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, araştıran, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir.

Kişisel Özellikler
Dünyadaki gelişmeler, iletişim teknolojisinin gelişmesi, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır. Bu gelişmeler tanıtım ve reklamın önemini bir kat daha artırmıştır. Grafik Bölümü, hazırladığı çağdaş eğitim programı; teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla öğrencilerini, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve internetin yoğun şekilde kullanabilir duruma getirmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Tasarım Bölümü piyasa ile kurduğu yakın ilişki sayesinde, öğrencilerin gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelmesini sağlayıp, hayata aktarılabilecek kurum destekli projeler yapmasına ortam hazırlamaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında bu alanda yetişmiş, kültürlü, teknolojiyi kullanabilen grafikerlere ihtiyaç son derece fazladır. Programdan mezun olanlar ?Grafiker-Grafik tasarımcı? unvanı alırlar.

Çalışma Sahaları
Grafik tasarımcılık; reklamcılıktan, televizyon yayımcılığına, basından Internet tasarımcılığına kadar çok sayıda iş alanında talep edilen bir meslek olarak öne çıkmaktadır. Mezun olan öğrenciler; reklam ajanslarında, matbaalarda, TV?lere bağlı tanıtım ve tasarım birimlerinde, bankaların tanıtım bürolarında, pazarlama şirketlerinde, bakanlıklarda grafiker ve sanat danışmanı olarak istihdam edilebilmektedir.