GMAT NEDİR GMAT SINAVI NEDEMEK

GMAT (Graduate Management Admission Test)

 

GMAT (Graduate Management Admission Test)
    
GMAT yani Graduate Management Admission Test sınavının amacı; sayısal, sözel ve analitik problem yeteneğinizi ölçerken aynı zamanda İngilizce ye olan hakimiyetinizi de ölçmektedir.  Yurtdışında Lisans düzeyinde ya da lisansüstü eğitim almak isteyenler için okulların aradığı önemli bir kriterdir. Bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Sınav online olarak gerçekleştirilmektedir. Sınav Türkiye’de üç şehirde yapılmaktadır. Bu şehirler; İstanbul, İzmir ve Ankara’dır.

GMAT sayısal, sözel ve analitik yazma becerilerini ölçen bir sınavdır ve katılımcılar bu üç bölümden sorumludur. Sınavın tamamlanması dört saat sürer. Sınav sonucu beş sene geçerlidir. Sınavda alınacak en yüksek puan 800’dür. Sınavın ilk bölümü The Analytical Writing Assessment (AWA) iki bölümden oluşur. İlk soruda katılımcıya bir konu verilir ve bunu analiz etmesi istenir. İkincisinde ise verilen konu hakkında yorum yapması beklenir. Her kompozisyon için verilen süre 30 dakikadır. Bu kısımdan alınan puan 0 ila 6 arasında değişmektedir. Kompozisyonun değerlendirilmesi hem bilgisayar tarafından hem de bir görevli tarafından yapılır. Her iki değerlendirmede 0 ila 6 arasında puanlanır eğer puanlamalar arasında farklılık varsa ikisinin ortalaması alınır. Eğer puan farkı 1’den fazlaysa üçüncü bir kişi daha değerlendirir. Sayısal bölüm 37 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve verilen süre 75 dakikadır. Problem çözme ve veri yeterliliği olmak üzere iki çeşit soru tipinden oluşur. Problem çözme; katılımcının sayısal düşünme becerisini ölçer. Çoktan seçmeli, aritmetik, basit matematik ve geometri sorularından oluşur. Veri yeterliliği; katılımcıya iki açıklama ile bir soru verilir. Katılımcı sorunun açıklaması olmadan sorunun çözülüp çözülemeyeceğine ve ya soruyu çözebilmek için yeterli veri olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir. Bu bölümde 0-60 puan arasında bir puan alınır ve sınavda hesap makinesi kullanılmaz. Sözel bölümse; 41 sorudan oluşur ve bunun için ayrılan süre 75 dakikadır. Bu bölümde cümle düzeltme, mantıksal düşünme, okuma ve anlama olmak üzere 3 çeşit soru tipi vardır. Cümle düzeltme bölümü katılımcının Amerikan İngilizcesi gramerini, kullanımını ve stilini ölçer. Bu bölümdeki sorularda verilen yazıda bir cümlenin altı çizilir ve onun yerine gelebilecek doğru cümle aranır. Mantıksal düşünme; katılımcının kritik düşünme becerisi ölçülür. Katılımcıya verilen argümanın analiz edilmesi istenir. Okuma ve anlama ise; katılımcının okuduğunu anlama seviyesini ölçer.

Pek çok okul giriş için GMAT skorlarını açıklamazlar fakat; en son alınan öğrencinin GMAT skorunu yayınlarlar ve buda size istediğiniz okula girebilmek için almanız gereken skor hakkında bilgi verir. Bu sınavdan alabileceğiniz en düşük puan 200 en yüksek puan 800’dür. Sınava girmek isteyenler internet üzerinden veya sınav merkezini arayarak kayıt yaptırabilirler. Sınava girmeden en az bir ay önce gün almak gerekir. Asi taktirde istediğiniz gün sınava girmeniz zor olabilir. Sınava girdikten sonra bir daha sınava girmek için 31 gün geçmesi gerekmektedir. Sınav ücreti 250 dolardır.