Girişimcilik Bölümü Nedir ?

Girişimcilik

Girişimcilik bölümü,Girişimcilik taban puanları,Girişimcilik iş imkanları ve maaşları,Girişimcilik hakkında bilgi

Girişimcilik lisans programının amacı, hayata geçirecekleri yenilikler, yaratacakları yeni iş hacimleri ve istihdam ile her anlamda kalkınmanın motoru olma görevini üstlenecek  girişimciler yetiştirmektir.

Kişisel Özellikler
Program ile ülkemiz gençlerine, önlerine çıkan fırsatları öncelikle fark etmeleri, sonra, doğru analiz edip pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam yaratabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır.


Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. İlk yılda, genel anlamda üniversitedeki diğer programlar ile ortak dersler verilmektedir. İkinci yıl programı, İşletme programı ile ortak temel derslerden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılda ise girişimcilik programına özel zorunlu dersler yanında program içi 6 adet, program dışı 2 adet ve genel 4 adet seçmeli derslerden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Girişimcilik Programında okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, matematik, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlere ilgili insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bireyler olması gerekir. En az bir yabancı dil bilmek ve bilgisayar kullanımında etkin olmak da meslekte başarılı olmanın vazgeçilmez koşullarıdır.

Çalışma Sahaları
Mezunlar “Girişim Uzmanı” unvanı ile çalışırlar. Girişim Uzmanları; çalıştığı işletmede planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yaparlar. Bunun yanında ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işler yaparlar.