Geomatik Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği bölümü,Geomatik Mühendisliği taban puanları,Geomatik Mühendisliği iş imkanları ve maaşları,Geomatik Mühendisliği hakkında bilgi

Geomatik Mühendisliği Programı, uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün istenilen ölçekteki topoğrafik ve konusal haritalarının üretilmesi, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu ölçümü, haritalanması ve modellenerek gösterilmesi ile ilgili çalışmalar yapabilecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Geomatik Mühendisi olmak isteyenlerin, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama, deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama, çok disiplinli takım çalışması yürütebilme, etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneklerine sahip olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Öğretim süresi dört yıl olan program kapsamında matematik, fizik, fotoğraf, ölçme-yorumlama ve bilgisayar ağırlıklı dersler verilir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Geomatik Mühendisliği programını bitirenlere “Geomatik Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Geomatik Mühendisleri; Belediyeler, Tapu ve Kadastro, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Karayolları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gibi kamu kuruşlarında çalışabilecekleri gibi kullanılan araç gereçlerin maliyeti yüksek olduğundan dolayı çok yaygın olmasa da özel sektörde çalışabilirler.