Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü,Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği taban puanları,Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği iş imkanları ve maaşları,Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği hakkında bilgi

Gemi İnşaatı Mühendisliği Programı; her türlü gemiyi dizayn etme becerisini kazanmış, problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir mühendislik temeli oluşmuş, modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneğini edinmiş Gemi İnşaatı Mühendislerini yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Gemi İnşaatı Mühendisi olmak isteyenlerin; üstün bir genel yeteneğe sahip, sayısal düşünebilen, tasarım ve çizim alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, göz-el koordinasyonuna sahip, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, fizik ve matematik konularına ilgili kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Fizik, Gemi Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Matematik, Teknik Resim, Statik, Gemi Geometrisi, Diferansiyel Denklemler, Malzeme Bilimi, Mukavemet, Sayısal Yöntemler, Gemi Yapı Elemanları, Termodinamik, İmal Usulleri, Gemi Makineleri, Gemi Teorisi, Gemi İşletmeciliği, Gemi Yardımcı Makineleri gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Gemi İnşaatı Programını bitirenlere “Gemi İnşaatı Mühendisi” unvanı verilir.


Çalışma Sahaları

Gemi İnşaatı Mühendisleri, inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemiler için uluslararası kurallara uygun plan ve projeler hazırlar, inşa edilecek gemide kullanılacak olan makine, teçhizat ve malzemelerin seçimini yapar, dayanıklılığı ve diğer özellikleriyle ilgili gerekli mühendislik hesaplarını çıkarır, istenilen ölçü ve şekillerde gemilerin yapımını, her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlarlar. Gemi İnşaatı Mühendisleri; Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi kamu kuruluşlarında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda, mühendislik bürolarında çalışabilirler. İşin planlanması ve projelendirilmesi aşamasında bürolarda, inşa aşamasında tersanelerde, onarım yapılması ve yenileştirilmesi aşamasında bakım onarım istasyonlarında görev alabilirler.