Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları bölümü,Geleneksel Türk Sanatları taban puanları,Geleneksel Türk Sanatları iş imkanları ve maaşları,Geleneksel Türk Sanatları hakkında bilgi

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı ve Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı olmak üzere iki Anasanat dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını vermektedir.Lisans programına Özel Yetenek Sınavıyla alınan öğrenciler, ilk yıl bölüm öğrencisi olarak Temel Sanat Eğitimi ve Genel Kültür derslerini alırlar. İkinci eğitim yılının başında öğrenciler belirlenen kontenjan ve başarı durumları doğrultusunda Ana Sanat dallarına ayrılırlar. Bölüm, Geleneksel Türk Sanatları çerçevesi içinde, sanat formasyonu alarak, görme ve algılama yetisi kazanmış geleneksel değerlerimizi özümseyerek, ilgili alanlarda sanatsal yapısıyla çağdaş ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı elemanların yetiştirilmesini amaçlar. Eğitim süreci, Geleneksel Türk El Sanatları kapsamında bilimsel araştırmaları, yaşayan ve gittikçe yok olan sanat ürünlerinin saptanması, arşivlenmesi ve Türk Kültür birikiminin sistematik değerlendirilmesini oluşturmayı amaçlamaktadır. Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı eğitiminin amacı; Geleneksel sanatlarımızın estetik özellikleri ve prensiplerinden faydalanarak çağdaş ve yeni değerler kazanmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Mezunlar ilgili alanda sanatçı olarak çalışabilir.Eski eserlerin bilimsel yöntemler ile bakım ve onarımını yapabilir, müze ve kütüphanelerde görev alabilirler.Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Programında; Kirkitli Dokumalar, Baskı ve Dokuma Sanat dallarında (Tekstil El Sanatlarını içeren) teorik ve uygulamalı dersler yer alır. Bilgisayarlı Tasarım dersleri ile sanat alanındaki çalışmalara ayrı bir boyutta destek verilir. Ayrıca, Tekstil Restorasyonu ve Konservasyonu ile ilgili olarak temel bilgiler aktarılır. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki stajlar, yaşayan Tekstil dünyası ile eğitim programlarını bütünlemektedir. Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları bütünlük içindedir. Programları tamamlayanlar ilgili sanat dallarında, Restorasyon-Konservasyon ve Ekspertiz konularında görev alabilirler. Geleneksel Sanatlar ile ilgili sürekli bağlantılı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı uzmanlar ve ilgililer, eğitim programımızın en önemli destekleyicisidirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını devam ettirir, ürettikleri eserleri sergileyebilirler. Danışman olarak sanatları ile ilgili Ekspertis olabilirler . Restorasyon ve Konservasyon konularında ise alanları ile ilgili görev alabilirler, danışmanlık yapabilirler.
Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla öğretmen olarak atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve KPDS/ ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %40’tır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Full-Time