Fotoğraf ve Video Bölümü

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video bölümü,Fotoğraf ve Video taban puanları,Fotoğraf ve Video iş imkanları ve maaşları,Fotoğraf ve Video hakkında bilgi

Eğitim amaç değil, araç olmalı; kişisel ve mesleki üretimin gereksinmeleri ile bağdaşmalıdır. Fotoğraf ve Video Bölümü’nün temelinde, yaptığı işe saygılı, mesleğini seven ve onunla mutlu olan, pozitif bir çalışma ortamı yaratabilen, estetik duyarlığı ve sezgileri gelişmiş, teknik donanımı ve yetkinliği sağlam, özgün yaratma becerileri oluşmuş, dünyaya ve yaşadığı topluma duyarlı öğrenciler mezun etmek hedefi vardır. Bu nedenle fotoğraf ve video dallarının temas içinde olduğu görsel okuryazarlığın ve yaratıcı düşüncenin beslediği kültür endüstrilerinin gerektirdiği teknik, kültür, yaratıcılık ve hassasiyeti oluşturma gayreti içinde; ve bu alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlar ile iletişim halindedir.

Dersler

Fotoğraf ve video alanlarında öğrencilerin teknik, estetik ve kuramsal bilgi ve beceri altyapılarını oluşturmak üzere lisans öğretiminin ilk iki yılında Fotoğraf, İletişim ve Medya Kuramları, Sanat, Toplum ve Kültür, Uygulamalı Fotoğraf Teknikleri, Temel Video ve TV Teknikleri, Kavram Geliştirme ve Görselleştirme, Medya Sanatları için Bilgisayar, Dijital İmaj/Görüntü İşleme, Stüdyo ve Işık, Dijital Video Kurgusu, Sinematografi, Kelime ve İmge, ve Estetik dersleri yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü ders yılları içerisinde Görsel Hikayelendirme, Kamera İmgeleri Tarihi derslerinin yanı sıra Siyah Beyaz Karanlık Oda, Haber Fotoğrafçılığı, Temel Ses Tasarımı, İleri Kurgu ve Post-Prodüksiyon, Storyboard, Dijital Animasyon gibi seçmeli derslerin katkısıyla uzmanlaşılmak istenen alanda çalışmalar devam ettirilmektedir. Son sınıfın her iki yarı yılında öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi yürütülür. Bu derslere ek olarak, öğrencilerden başarılı bir staj deneyimi beklenir.

Kariyer Olanakları

Çağın gerektirdiği yenilikçi ve dinamik bakış açısına sahip bölümümüz, eğitimin ve çalışma disiplinimizin sürekliliğini sağlamak ve eğitim kalitesini daima yükseltmek hedefiyle sergi, gösterim, söyleşi, çalıştay ve portfolyo günleri düzenlemektedir. Paylaşımcı ve sosyal bir atmosferi olan bölümümüzde eğitim gören öğrenciler birinci sınıftan itibaren profesyonel çalışmalara olanak sağlayan donanımlarını ve uygulamalarında kullanacakları her türlü çalışma malzemesini edinmek zorundadırlar. Ancak bu yatırım, henüz okurken açılan sergiler ve gerçekleştirilen projelerle kısa sürede karşılığını bulur. Görsel ifade biçimlerini kavrayan ve duyulararası etkileşimin temellerine hakim mezunlarımız fotoğrafçılık, görüntü yönetmenliği, görsel danışmanlık, hareketli görüntü tasarımcılığı gibi mesleklerde çalışmaktadırlar.