Finansal Ekonometri Nedir Ve Bölümü

Finansal Ekonometri

Finansal Ekonometri bölümü,Finansal Ekonometri,Finansal Ekonometriiş imkanları ve maaşları,Finansal Ekonometri hakkında bilgi

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın yollarını ifade eden finansman, para harcayan her şahıs, firma, örgüt, kurum ve kuruluşların yaygın ve yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bankacılık ve Finans programı; Fakülte olarak LYS puan türü ile Yüksek Okul olarak ise YGS puan türü ile öğrenci almaktadır.

Kişisel Özellikler
Bankacılık ve Finans Programında okumak isteyenlerin; , sayısal yeteneğe sahip olması, hukuk, finans ve ekonomi konularına ilgili olmaları gerekir.


Dersler ve Eğitim Süreleri

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; yönetim bilimi, bütçe planlama, hukukun temel kavramları, finansal yönetim, anayasa hukuku, ekonomi, muhasebe, yatırım analizi ve portföy yönetimi, matematik, işletme, hazine ve borç yönetimi, iktisat, finansal piyasalar ve kurumlar, merkez bankacılığı, banka muhasebeleri ve kambiyo, uluslararası işlemler gibi dersler okutulmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bankacılık ve Finans Programını bitirenlere lisans diploması verilir. Programı Bitirenlere “Finans Uzmanı” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar, özel ve devlete ait bankalarda, borsada, muhasebe alanlarında, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring kuruluşlarında finans uzmanı olarak çalışabilirler.