Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı İş İmkanları
Hakkında Bilgi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Maaşları İş Olanakları Hakkında Bilgi

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü,Eski Yunan Dili ve Edebiyatı taban puanları,Eski Yunan Dili ve Edebiyatı iş imkanları ve maaşları,Eski Yunan Dili ve Edebiyatı hakkında bilgi

Yunan Dili ve Edebiyatı Programı; Eski Helen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma; çağdaş, düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Eski Yunan dili ve edebiyatı programında eğitim görmek isteyenlerin, gelişmiş bir sözel yeteneğe ve belleğe, bilimsel meraka sahip olmaları, eski edebiyatı ve uygarlıkları araştırmaya ilgi duymaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıllık lisans eğitim süresince Eski Helen Dili Alfabesinden başlayarak tüm gramer kuralları öğretilmekte, bu bilgiler metin dersleriyle pekiştirilmektedir. Bu derslerin yanında, tüm lisans eğitimini kapsayacak şekilde edebiyat ve kültür dersleri verilmektedir. Edebiyat derslerinde, Homeros Çağı?ndan Bizans Çağı?nın sonuna kadar, Eski Helen Edebiyatındaki bütün edebî türler sistematik bir şekilde okutulmaktadır. Edebiyat derslerine paralel olarak yapılan kültür tarihi derslerinde ise, devlet yapısı (yönetim organizasyonu), ordu, din, bilim, eğitim ve spor gibi konular ele alınmaktadır. Eğitim programında, bunların dışında Yunan Filolojisi?ne Giriş, Yunan Paleografyasına Giriş, Yunan Epigrafyasına Giriş ve İlkçağ Felsefesi gibi, eski Helen Dili ve Edebiyatı formasyonunun kazandırılmasına yönelik gerekli dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerin Klâsik eğitim formasyonları Lâtin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı?ndan alınan derslerle tamamlanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere “Filolog” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Eski Yunan dili ve edebiyatı programını bitirenlerin çalışma alanı, müzeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri eğitim görmek gereklidir. Mezunlar ayrıca, mütercim olarak da çalışabilirler.