Ermeni Dili ve Edebiyatı Nedir ? Ne İş Yapar? Maaşları

Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Ermeni kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma; çağdaş, düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
Ermeni Dili ve Edebiyatı programında eğitim görmek isteyenlerin, gelişmiş bir sözel yeteneğe ve belleğe, bilimsel meraka sahip olmaları, Edebiyata ilgili olması gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıllık lisans eğitim süresince Ermeni Dili Alfabesinden başlayarak tüm gramer kuralları öğretilmekte, bu bilgiler metin dersleriyle pekiştirilmektedir. Bu derslerin yanında, tüm lisans eğitimini kapsayacak şekilde edebiyat ve kültür dersleri verilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Ermeni Dili ve Edebiyatı programını bitirenlere “Filolog” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Ermeni dili ve edebiyatı programını bitirenlerin çalışma alanı, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri eğitim görmek gereklidir. Mezunlar ayrıca, mütercim olarak da çalışabilirler.

Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Kendine has alfabesiyle Ermeni dili, son derece zengin ve köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Ermeni dili, Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olmak üzere ikiye ayrılır. Hint-Avrupa dil ailesine mensup bağımsız bir alt grup dili olan Ermenice, Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi dilidir. Başta Türkiye olmak üzere, Ortadoğu, Kafkaslar ve birçok Avrupa ülkesinde konuşulan Ermenicenin günümüzde yaklaşık 6 milyon kişi tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Ermeni Dili ve Edebiyatı Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü:
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Ermeni Dili ve Edebiyatı İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler filolog unvanı alırlar. Bu sayede Ermeni dil bilimi üzerine çalışmalar ve çeviriler yapabilirler. Bölüm mezunlarının çalışma alanları içerisinde çeviri büroları ve yayınevleri bulunur. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan Ermenice’ye ait eserlerin çevrilmesi ve başka dillerde yayınlanması için bölüm mezunları bu metinlerin çevirilerini ve düzeltilmesini sağlar.

Yayınevlerinde, basın ve yayın kuruluşlarında metinlerin tashih ve düzenlemelerini yapan Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları Ermenistan’da ve Türkiye’de çalışma imkanına sahiptir. Yayınevlerinde editör, redaktör, yazı işleri sorumlusu unvanları ile görev yapmaları mümkündür. Ermenice yayın yapan gazetelerde de köşe yazarı olarak görev yapabilmeleri mümkündür.
Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, özel sektörlerde istihdam edilebilecekleri gibi üniversiteler ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Bunların yanı sıra çeşitli resmi ve özel arşivlerde de görev almaları mümkündür.
Mezunlarımızın istihdam edilmesi amaçlanan özel ve kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yazma Eserler Kurumu, Kütüphaneler, Üniversiteler, STK’lar sayılabilir.

4 Yıllık Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Ne İş Yapar?

Türk Tarih Kurumunda, Dışişleri Bakanlığında ve diğer bakanlıklarda, elçiliklerde Ermenice bilenlere ihtiyaç var.

Türkiye’de Ermenice bilen olmadığı için derslere Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen hocalar girmektedir. Bölümden mezun olan öğrencilerden başarılı olanlar üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedir.

Bu bölümden mezun olan kişiler özel turizm şirketlerinde, rehberlik bölümlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde çevirmen veya rehber olarak da çalışabilirler. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde iki devlete ait ortak bir kültür mirasının olması bu bölgede turizmi ve ticareti geliştirir.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi önemli kurumlarda bu bölümden mezun olan kişiler çalışabilir. Bölüm mezunlarının İngilizce ve diğer yabancı dillerde gelişim göstermesi Avrupa’da çeşitli kültür noktalarında iş imkanı sağlar. Ermenistan ve Türkiye arasında ticaret yapan şirketlerin ilgili bölümlerinde de kariyerlerini sürdürebilirler.

Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Ermeni Dili ve Edebiyatı maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Ermeni Dili ve Edebiyatı mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Ermeni Dili ve Edebiyatı maaşları asgari ücret ile 2500 lira arasında değişmektedir.

Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

KPSS ile bu bölüme son yıllarda kontenjan verilmediği için atama olmamıştır.

Ermeni Dili ve Edebiyatı Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bölüm mezunlarının öğretmen olma olanağı yoktur.