Ergoterapi Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Ergoterapi hastalıklar, kazalar, gelişim bozuklukları nedeniyle, günlük yaşamdaki yetenekleri kısıtlanmış veya kısıtlanabilecek insanların önceden var olan ve herhangi bir nedenle yitirilen zihinsel, sosyal ve fiziksel yeteneklerini yeniden kazandırmayı sağlayacak ergoterapistler yetiştirmektir. Bir hastalık sonrasında olası yitimlerin daha da artmasının önüne geçilmesi, ana hedeflerden biridir.

Kişisel Özellikler
Ergoterapi kompleks bir sağlık dalıdır. Ergoterapistin tedavideki amacı, hastanın günlük hayata tam olarak iştirak edebilmesini sağlamaktır. Bu amacı hastanın hayata iştirak yeteneklerini artırmak ve bunun için gerekli çevresel düzenlemeleri yapmak suretiyle başarır.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Lisans eğitimi boyunca; temel bilimler, klinik bilimler, ergoterapi ile ilgili teoriler ve modeller, günlük yaşam aktiviteleri, aktivite ve analizi, ergoterapide değerlendirme yöntemleri, farklı hastalıklarda ergoterapi müdahaleleri, araştırma yöntemleri, ergoterapide sanatsal yaklaşımlar, klinik çalışma ve tez çalışmasını kapsayacak şekilde bir eğitim programı sunulur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Ergoterapist olmak isteyenlerin; sabırlı, hoşgörülü, güler yüzlü, insanlara yardım etmeyi seven, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, düzenli bireyler olmaları gerekir.

Çalışma Sahaları
Ergoterapi, ev, okul, işyeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu, özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.Ergoterapistler; Hastaneler, Sağlık merkezleri, Geriatri merkezleri, Rehabilitasyon merkezleri, Özel kurumlar, Sosyal aktivite merkezleri, Hastanın kendi evi ve iş yeri, Halk sağlığı ve iş sağlığı, Özel okullar ve Şirketlerde ergonomi bölümünde görev yaparlar

Son dönemlerin popüler sağlık lisans bölümleri arasında yer almakta olan ergoterapi, üniversitelerin sağlık bölümlerinde okutulan dört yıllık bir bölümdür. İnsanların günlük hayattaki yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi ve günlük hareketlerini daha doğru, verimli bir biçimde gerçekleşmesi hakkında eğitim temel olarak esas alınmaktadır. Ergoterapi bölümünden mezun olan kişilere ise ergoterapist unvanı verilmektedir.

Ergoterapistler, kişilerin toplumsal yaşamlarında daha sağlıklı fiziksel aktivitelerde bulunmalarına yardımcı olmaktadırlar. Bunun ile birlikte genellikle vücut yapısında ve hareket etme kabiliyetlerinde sorunları olan kişilerle ergoterapistler çalışarak bu bireyleri hem fiziksel hem de psikolojik olarak eğiterek toplumdan dışlanmış ya da kendini öyle hisseden insanları topluma kazandırmayı da hedeflemektedir.

Bu doğrultuda ergoterapi mezunları ne iş yapar sorusunun da cevabının önemli bir parçasıdır demek doğru olacaktır. Ayrıca ergoterapistler, fiziksel aktivitelerden psikolojiye kadar geniş ve kapsamlı bir eğitim aldıkları için çalıştıkları kişileri de motive etme özelliklerine sahiptirler.

ERGOTERAPİ ÇALIŞMA ALANLARI

Ergoterapi mezunu olan kişilerin yani ergoterapistlerin çalışma alanları oldukça geniştir. Ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra özel pek çok kuruluşta da çalışma imkanlarına sahiptirler.

Tüm bunların yanı sıra ergoterapistlerin ne kadar maaş aldığı yani ne kadar kazandığı da merak konusu olmaktadır. Kamuda yeni başlayan ergoterapist ortalama 3.000 TL maaş almaktadır. Memurluk derecesi yüksek olan yani daha kıdemli olan ergoterapistlerin maaşları ise 3.300 TL civarına kadar yükselmektedir.

Ergoterapi Bölümü Nedir?

Ergoterapist kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans; kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdahalelerini kişi merkezli olarak planlayan, uygulayan ve sonuçları değerlendiren mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir.

Ergoterapist fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya emosyonel problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerde anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve toplumsal katılımı sağlamak amacıyla çalışır.

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

Ergoterapi Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü:
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Ergoterapi İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Ergoterapistler nerelerde çalışır?
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Geriatri merkezleri (Huzur evleri, bakım evleri vs.)
– Rehabilitasyon kurumları
– Özel kurumlar
– Sosyal aktivite merkezleri
– Hastanın kendi evi ve iş yeri
– Halk sağlığı merkezleri
– İş sağlığı merkezleri
– Özel okullar
– Şirketlerin ergonomik olarak düzenlenmesi
vb. yerlerde çalışırlar.

4 Yıllık Ergoterapi Bölümü Ne İş Yapar?

Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.
Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

Ergoterapistlerin çalışma alanları şunlardır:

– Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konulmuş çocukların tedavisi
– Disleksiye sahip bireylerin tedavisi
– Toplumdan dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması (Madde bağımlıları, eşcinseller, fiziksel ve zihinsel engelliler, psikolojik problemi olan kişiler)
– Bağımlılıktan kurtarma. (Engelliler, Örneğin sağ eli kopmuş bir bireye çeşitli ortez protez teknikleri ile yemek yemesi sağlanır. Veya fiziksel engeli olan bir bireyin tüm işleri annesini yapmaktadır. Ergoterapistler bazı temel ihtiyaçlarını giyinme gibi tek başına yapmasını sağlarlar.
– Farklı alanlar. (Örneğin; kası zarar gören biri verilen egzersizleri yapmamış. Biz ona hoşuna gidecek anlamlı ve amaçlı aktiviteler vererek egzersizleri eğlenerek yapmasını sağlamaktayız.
– Yaşlıların veya engelli bireylerin evlerini onların kolay yaşayabilecekleri bir hala getirme.
– İş yerlerini, evleri, okulları ergonomik bir şekilde düzenleme.
– Suç işlemeye eğilimli veya suç işlemiş olan insanların hayata kazandırılması.
– Kanser hastası bir bireyi evresini göre psikolojik destek verme ve zamanını kaliteli kullanması için aktiviteler bulma.
vs. bu gibi bir çok alanda etkin rol oynamaktadır.

Ergoterapi Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Ergoterapi maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Ergoterapi mezunu maaşı 3000 lira civarında iken özel sektör için Ergoterapi maaşları 2500ile 4000 lira arasında değişmektedir.

Ergoterapi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bu bölümde son yıllarda atama gerçekleştirilmemiştir.

Ergoterapi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bölüm mezunları tzsiz yüksek lisans bitirdiklerinde yahut pedagojik formasyon aldıklarında okullarda Hasta ve Yaşlı Hizmetleri öğretmeni olarak çalışma olanağına sahiptir.

Ergoterapi Bölümü Yorumları – Ergoterapi Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

‘’İstihdam alanı geniş bireysel olarak varlık gösterebileceğiniz alanınızda saygınlığınızı daha kolay arrttırabileceğiz bir meslek dalı.’’

‘’Henüz bakir bir alan ve iş imkanlari,standartlari,maddi-manevi imkanlari yüksek bir bölüm .. diger bölümlerin aksine hayatin içine odakli fiziksel,psikolojik,sosyal harmanlamanin en güzel örneği ..insana verdiği değer yüksek ve yaşam kalitesini arttirmaya yönelik bir bölüm.’’

‘’İnsanlara yardım etmek ve bundan mutluluk duymak için olabilir mesela. Aynı zamanda yeni açılan bir bölüm olduğu için Türkiye’de yeni şeyler ortaya koymakta bir tercih meselesi olabilir.’’