Enformasyon Teknolojileri Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Enformasyon Teknolojileri Bölümü kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, öğrencilerinin bilişim teknolojileri kavramlarını öğrenmelerini ve bu sektördeki her türlü gelişmeyi bağımsız olarak takip edebilmelerini sağlayarak, problem çözme kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Enformasyon Programlarında okumak isteyenlerin; yönetim ve bilgisayar alanlarına meraklı, analitik düşünce yapısına sahip, üretken bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Diferansiyel ve Entegral Hesap, Bilgi-İşleme Giriş, Genel Fizik, Doğrusal Cebir, Programlama Çalıştayı, Diferansiyel Denklemler, İnternet ve Web Programlama, Finansal Muhasebe, Yönetim Bilişim Sitemleri, Bilgisayar Organizasyonu, Java ile Nesneye Yönelik Programlama, Bilgisayar Ağlarının Temelleri, Üretim Yönetimi gibi derslerden oluşan bir program sunar. Öğrenciler 4. sınıfın başından itibaren geniş bir seçmeli ders yelpazesi içinde uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik dersler alabilirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bölümden mezun olanlara “Enformasyon Uzmanı” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Endüstride bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır. Son yıllarda IT?ye dayalı işlerde çok hızlı bir artış gözlenmektedir. Hemen hemen tüm üretim, hizmet, sağlık, turizm ve bankacılık sektörlerinde, enformasyon teknolojileri artan bir oranda çalışma imkânı bulmaktadır. Bu gelişme de, sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır. Mezunlar, bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme olanağına sahiptirler.

Enformasyon, bilgi ve veri kelimeleri sıklıkla birbiri yerine kullanılsalar da bu üçü arasında farklılıklar vardır. Veri (data), bir şeyle ilgili yalın ve genellikle ölçülebilen bilgilerdir. Enformasyon ise veriye kıyasla daha komplike anlamlar içerir. Bilgi ise daha kapsayıcıdır; veri ve enformasyon bilginin birer alt-kümesidir. Enformasyonu anlamamızı ve yorumlamamızı sağlayan beceriler (know-how), tecrübeler ve düşünceler birer bilgi olmasına rağmen enformasyon değildir. Bu nedenle enformasyonun Türkçe karşılığı olarak biraz eskimiş de olsa malumat’ın daha uygun olduğunu iddia edebiliriz.[1][2] Ek olarak, enformasyon’un Türkçe’deki bir anlamı da haberleşmedir.

Bu kavramları anlamak için şu örneği verebiliriz: Petrolün fiyatının Temmuz 2008’de 145 dolar olması bir veridir. Petrol fiyatlarının Temmuz 2008’den Ocak 2009’a kadar geçen sürede 145 dolardan 30 dolar seviyelerine düşmesi ise bir enformasyondur. Bu enformasyonu yorumlamamıza ve portföy yönetimi yaparken lehimize kullanmamıza yarayan herşey ise bilgidir. Eğer elinizdeki enformasyonu yorumlayacak bigiye sahip değilseniz daha fazla enformasyon sadece daha fazla kafa karışıklığı yaratacaktır.

Enformasyon az önceki örnekte gösterdiğimiz üzere kararlarımızı etkilediği için iktisadi açıdan çok önemli bir kavramdır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için iktisat nedir ve asimetrik enformasyon nedir başlıklı yazıları okuyabilirsiniz.

Karar vermemize yardımcı olması dışında tek başına bir ürün olarak ele alındığında da enformasyon ilginç özellikler taşımaktadır. Enformasyonun en önemli özelliklerinden biri tüketimle azalan bir ürün olmamasıdır. Örneğin bir elmanın tamamını sadece bir kişi yiyebilir ancak bir enformasyona herkes sahip olabilir. Fakat bir enformasyona kaç kişinin sahip olduğu o enformasyonun değerini değiştirebilir. Enformasyonun değeri paylaşıldıkça düştüğü gibi bazı durumlarda tam tersine artabilir. Örneğin wikipedia’nın varlığını bilmek, daha fazla insanın wikipedia’dan haberdar olması ile değeri artan bir enformasyondur.

Enformasyonun başka ilginç bir özelliği de marjinal maliyetinin hemen hemen sıfır olmasıdır. Başka bir deyişle, enformasyon bir kez üretildikten sonra neredeyse sıfır maliyetle çoğaltılabilir. Enformasyonun üretim maliyeti ise her enformasyon için farklıdır. Cebinizde ne kadar para olduğunu öğrenmenin maliyeti sıfırken, marsta su olup olmadığını öğrenmenin maliyeti milyarlarca dolardır.

Elektronik devrimin sonucu olarak iletişim çok kolaylaşmış ve enformasyon patlaması yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak enformasyonun iletilmesi, düzenlenmesi, yorumlanması ve bilgiye dönüştürülmesine olanak sağlayan teknolojiler önem kazanmıştır. Bu teknolojilerin tamamına enformasyon teknolojileri veya enformatik (informatics) denir. Enformatik kavramının Türkçe karşılığı ise bilişimdir.

Enformasyon Teknolojileri Bölümü iş olanaklarını merak eden üniversite adaylarının, bu yazıda
Enformasyon Teknolojileri Bölümü bölümü iş imkanları, Enformasyon Teknolojileri Bölümü maaşları hakkında bilgi alabilir ve Enformasyon Teknolojileri Bölümü mezunları ne iş yapar sorusuna cevap bulabilir. Enformasyon Teknolojileri Bölümü hakkında bilgi almak isteyenler yorum yazabilir veya yazılan yorumlardan yararlanabilir.

Enformasyon Teknolojileri İş İmkanları Hakkında Bilgi Enformasyon Teknolojileri İş Olanakları Hakkında Bilgi
Son yıllarda IT ye dayalı işlerde çok hızlı bir artış gözlenmektedir. Hemen hemen tüm üretim ve hizmet sektörü, sağlık hizmetleri, turizm, bankacılık, finans ve her ölçekteki işletmede, enformasyon teknolojileri artan bir oranda işin dominant bir bileşeni olmaktadır. Bu gelişme de, mezunlarımıza sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır. Mezunlarımız, bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme imkânına sahiptirler.

-Genellikle özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Kişi bir iş yerine bağlı olmaksızın veya kendi işyerini kurarak da çalışabilmektedir. Yönetim ve bilişim alanlarında alınan eğitim nedeni ile pek çok sektörde geleceğin mesleği olarak gösterilmektedir. Endüstride bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır
-Hemen hemen tüm üretim ve hizmet sektörü, sağlık hizmetleri, turizm, bankacılık, finans ve her ölçekteki işletmede enformasyon teknolojileri artan bir oranda kullanılmaktadır. Bu gelişme de sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır.
-Bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme imkânına sahiptirler.
-Mühendislik unvanı taşımamasına rağmen bilgisayar ve yazılım mühendislerinin yaptıkları işlere ilave olarak finans ve muhasebe alanlarında da almış oldukları eğitimler nedeni ile iş bulma olanakları çok daha geniştir.

Enformasyon Teknolojileri iş bulma imkanı, Enformasyon Teknolojileri iş olanakları hakkında bilgi, Enformasyon Teknolojileri mezunları ne iş yapar, Enformasyon Teknolojileri mezunları nerelerde çalışır, Enformasyon Teknolojileri mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…

Enformasyon Teknolojileri Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 2300-2500 lira dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Enformasyon Teknolojileri mezunları ne kadar maaş alır, Enformasyon Teknolojileri maaşı ne kadar, Enformasyon Teknolojileri kazançları

Enformasyon Teknolojileri Maaşları

Özel sektörde görev alanlar için Enformasyon Teknolojileri maaşları 2000-3000 bin lira arasında değişmektedir. İş başvurularında genellikle deneyim sorulmakadır. Daha önce herhangi bir yerde çalışmamış olanlar genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Deneyimli kişilerin maaşları ise daha yüksek olur.
Enformasyon Teknolojileri Bölümü, kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak ve bu konularda kariyer planı olan kişiler için tasarlanmıştır. Endüstride bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır. Yönetim ve bilgisayar konularına meraklı olan kişiler bu bölüm için ideal adaylardır.