Enerji Sistemleri Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Enerji Sistemleri Mühendisliği enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji, yenilenebilir enerji, Hidrojen enerji, Bio-enerji, Nükleer enerji, Enerji planlama ve yönetimi) olarak verilmesini amaçlamaktadır.

Kişisel Özellikler
Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin; akademik yeteneğe sahip, sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği olan, temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili, bir işi planlama ve uygulama yeteneği olan, ileri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere katkıda bulunabilen, sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş, yaratıcı, bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programda lisans eğitimi süresince; genel fizik, genel kimya, ekonomi, nümerik analiz, bilgisayar, nükleer enerji, hidrolik enerji, mühendislik ekonomisi, teknik elektrik gibi dersler okutulmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde; yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu, analizi ve tasarımı, enerji sistemlerinin optimizasyonu, enerji depolama yöntemleri hakkında eğitim alınabilmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bölümden mezun olanlara “Enerji Sistemleri Mühendisi ” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Bor Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO), Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK) sayılabilir. Bunun dışında birçok özel sektör kuruluşunun enerji açığını kapatmak için, biyo-enerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yaptığı düşünüldüğünde, bölüm mezunlarının iş alanın oldukça geniş olduğu söylenebilir.

Enerji sistemleri mühendisi dünyada bulunan kaynakların kullanılabilir hale getirilmesinde rol alan kişilere denir. Daha geniş kapsamları bulunmasına rağmen ağırlıklı olarak dünyada ki enerji kaynaklarının kullanılabilir hale getirilmesi aşamasında hesaplama, tasarım, uygulama ve kalite kontrol gibi işleri yapar.

Enerji Sistemleri Mühendisi ne iş yapar?

Teknik Öğretmenlik
Elektrik Üretim Kaynakları
Enerji Yöneticisi
Isıtma ve Soğutma işleri
Enerji Üretimi ve Dağıtımı

Enerji Sistemleri Mühendisi nasıl olunur?

Üniversitelerin Lisans programlarından Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü bitirmiş kişiler Enerji sistemleri mühendisi olabilirler.

Enerji Sistemleri Mühendisinin kişisel özellikleri nasıl olmalıdır?

Meslek Etiği bilincine sahip
Enerji kullanımında oldukça titiz
Araştırmacı kişilik
Seyahat edebilmeye açık
Kötü ortam koşullarında çalışabilecek

Enerji Sistemleri Mühendisi dersleri ve eğitim süresi nasıldır?

Her lisans programı gibi enerji sistemleri mühendisliği bölümünün de eğitim süresi 4 yıldır. Dersler genel olarak teknik ağırlıklıdır. Enerji Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Mühendislik ve Fen Bilimleri için Analiz, Algoritmalar ve Programlama, Mühendislik Mekaniği, Lineer Cebir ve Differansiyel Denklemler, Isı ve Kütle Transferi, Nükleer Enerji Temelleri, Enerji Çevre ve Hukuk, Güç Santrali Ekipmanları gibi birçok ders görmektedirler. Aynı zamanda programda bulunan öğrenciler yaz stajları da yapmak zorundadırlar.

Enerji Sistemleri Mühendisi statü ve ünvanları nelerdir?

Sosyal statü olarak üst konumda ve saygı değer mesleklerden biridir. Bölümü başarı ile bitiren kişiler Enerji Sistemleri Mühendisi Ünvanına sahip olurlar.

Enerji Sistemleri Mühendisi iş olanakları nelerdir?

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)
Bor Enstitüsü
Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE)
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ)
Gibi birçok bakanlık ve devlet kurumlarında iş bulabilirler.

Enerji Sistemleri Mühendisi tahmini maaşı nedir?

Yeni mezun olan kişiler için 3000 ila 3500 arası bir ücret ile işe başlarsınız. İşinizde yükseldikçe maaşınız da o derece artacaktır.

Enerji Sistemleri Mühendisi için önerilen kurslar var mıdır?

Önerilen bir kurs yoktur lakin üniversite okurken birçok mühendislik eğitimi bulunmaktadır bu eğitimlere katılmanız her zaman sizin avantajınıza olacaktır.

Enerji Sistemleri Mühendisi Nedir ? Ne İş Yapar ?
Makine mühendisliği alt tabanını oluşturduğundan dolayı imalat ve teknik resim konusunda eş zamanlı ilerlemektedir. Bu bölüm mezunları makine mühendisliği unvanına sahip olan mühendislerle aynı işi yapabilme kabiliyetine sahiptir. Enerji sistemleri mühendisliğinin bitiren mezunlar aynı zamanda makine mühendisleri odasına kayıt olabilir.

Enerji sistemleri mühendisliği hakkında yorumlar
Çağımızın gereklilikleri arasında enerji ilk sırayı alıyor. Enerjisiz devlette dışa bağımlı olmaya mecburdur. Kısacası enerji bir devletin her şeyidir. Böylesine önemli bir alanda çalışmak elbette ki önemlidir. Alanında başarıya ulaşmış ve piyasa şartıyla kendi yetiştirmiş personeller, her daim aranan eleman niteliğinde olur.

Enerji sistemleri mühendisliği geleceği
Enerji üretimi, verimliliği, dağıtım ve pazarlama başta olmak üzere üzere enerji üzerine bir çok alan iş yapabilir. Peki, enerji sistemleri mühendisliği bayanlara uygun mu ? Aslına bakarsanız tam bir bayanın yapacağı iştir. Özellikle proje aşamasında görev alabilir. Bunun yanında enerji verimliliği ve pazarlama alanlarında aktif olarak rol oynayabilir.

Devlet kadroları nelerdir ?
Özellikle devlet alanında başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere bu bakanlık bünyesine dahil tüm teşkilatta kadroları bulunmaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Maaşları
Başta devlet kadroları olmak üzere özel sektör de iş alanı geniştir. En düşük mühendis maaşı devlette 3 bin 500 TL civarında olurken, özel sektörde deneyim, bilgi ve tecrübeye göre değişmektedir. Orta düzey mühendis 4 bin TL civarındadır.

Enerji sistemleri mühendisliği yurt dışı maaşları
Yine deneyime göre yurt dışında aldıkları maaşlar değişmektedir. Enerji Mühendisi yılda 67.748 $ ortalama maaş alır. Yaklaşık olarak aylık 21 bin TL maaş alır. (Orta düzey mühendis) Çoğu kişi bu kariyerde 10 yılı aşkın çalışmayla ulaşır. Deneyim, enerji mühendisliği için ilk şarttır. Ortalama en düşük ve en yüksek seviye mühendis maaşları aşağıda ki tablo verilmiştir.

Enerji sistemleri mühendisliği kendi tanımıma göre dünya üzerinde bulunan enerji kaynaklarının kullanılabilir (elektrik veya mekanik) hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerinde yer alan ayrıca halihazırda enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve maliyeti düşürme yollarını arayan tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir.

Enerji sistemleri mühendisliği sadece makine mühendisliğinin enerji alanında uzmanlaşmış dalı olarak düşünülmemelidir. Makine mühendisliğinin müfredatında yer alan enerjiyle alakalı tüm dersleri ve ayrıca elektrik mühendisliğinin de bazı derslerini müfredatında barındıran bir bölümdür. Kısacası enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik mühendisliğinin birleşimi şeklinde düşünülebilir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü:
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Enerji Sistemleri Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Enerji Sistemleri Mühendisi diploması ve unvanı alırlar. Ayrıca bölümün en büyük avantajı (bence) enerji ile alakalı bütün özel ve kamu şirketlerinde çalışabilme olanağıdır. Enerji Sistemleri Mühendislerinin çalışabileceği şirket ve kamu kuruluşlarının bazılarını örnek vermek istiyorum.

Özel sektörde veya kamuda enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar şunlardır:

-Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat),
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
-Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
-Bor Enstitüsü,
-Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),
-Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
-Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),
-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),
-Devlet Su İşleri (DSİ),
-Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
-Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),
-Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
-Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),
-Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK).
-TEMSAN
– BM Hidrojen Enstitüsü
– Taş Kömürü İşletmeleri
-TCDD
-MEB’da Teknik Öğretmen

4 Yıllık Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?

– Enerji kaynaklarının bütün çeşitlerinin tanımlanması, üretimi, işletilmesi, iletimi,dağıtımı,tüketimi aşamalarında görev alır,
– Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan önemi dolayısıyla çalışmalar yürütür.
– Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapar,
-Üreticinin yükünü azaltmak amacıyla enerji tasarrufu, enerji üretiminde verimliliğin artırılması, enerji imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla enerji analizi alanında danışmanlık yapar,
-Ayrıca ülkemizin enerji stratejisi ve politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur,

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Enerji Sistemleri Mühendisliği maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu maaşı 3750 lira civarında iken özel sektör için Enerji Sistemleri Mühendisliği maaşları 2500 ile 4000 lira arasında değişmektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama yapılmamıştır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bölüm mezunları formasyon aldıklarında veya tezsiz yüksek lisans bitirdiklerinde KPSS ve mülakatlara katılar MEB’e bağlı devlet okullarında veya özel okullarda Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Gemi Yalıtım gibi branşlarda öğretmenlik yapabilirler.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yorumları – Enerji Sistemleri Mühendisliği Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

‘’Enerji Sistemleri mühendisliğini tercih edecek arkadaşlara bir mezun bir abi kardeş tavsiyesi olarak seçmemelerini öneriyorum.Tanınmayan bir bölüm iş bulmak zor, bulsanız bile gelebileceğiniz kademeler çok az.Makine yada elektrik elektironik okumanızı tavsiye ederim.Piyasa enerji mühendisi ne işe yarar bilmiyorlarda haklılarda.İmza yetkimizin olup olmadığı bile belli değil.Bakım mühendisi olarak görev alayım deseniz ilk sordukları enerji mühendisi olarak bakım nasıl yapacaksınız malasef türkiye enerji bilinci oluşmadığı için güzel şeyler söyleyemeyeceğim.’’

‘’Enerji üretim, dağıtım ile ilgili her şeyi yapar. iş imkanlar oldukça fazla ve türkiyenin enerji yapılanmasıyla iş imkanlarıda artmaya devam ediyor.’’