Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir ? Ne İşYapar? Maaşları

Endüstriyel Tasarım Bölümü ürünlerin işlevsel ve biçimsel olarak tanımlanmasına yönelik endüstriyel bir disiplin ve stratejik bir rekabet unsuru olduğu kadar, aynı zamanda çağımız toplumunun maddi kültürünün gelişimine katkıda bulunan yaratıcı bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Program, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ürün geliştirme surecindeki diğer faktörlerle paylaşılmasını sağlayacak ve sürecin bütününde ürünün üretim teknolojisi çerçevesinde geliştirilmesinin gerektirdiği ekip çalışmasının koordinasyonu gerçekleştirecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Endüstriyel Tasarımcı olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yetenekte, henüz yapılmamış nesneleri zihninde tasarlayıp çizebilecek yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık, güzel sanatlarailgili kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıllık eğitim süresince; öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Stüdyolarda, basit proje çalışmaları yaparlar. Ara sınıflarda yaz stajları yapılır. Ayrıca; her yıl için belirlenmiş, İngilizce, Fizik, Teknik ve Grafik Resim, Teknoloji Tarihi, Sanat Tarihi, Üretim Teknolojisi, Bilgisayar Tasarım gibi dersleri de teorik olarak öğrenirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bu programdan mezun olanlara “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, çalıştığı kurumda üretilecek ürünlerin tasarımını yaparlar. Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, özel tasarım büroları kurarak hizmet verebilir ve danışmanlık yapabilirler.

Endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan kişidir.

GÖREVLER

– Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlar,
– Tasarlayacağı nesneye yönelik, bir akış şeması oluşturur. Örneğin, hangi amaçla kullanılacağı, hangi fonksiyonları yerine getireceği konularını araştırır,
– Akış şemasından sonra şekillendirme başlar. Şekillendirme uzun bir süreci oluşturur,
– Nesnenin teknik olarak çizimini yapar. Bu aşamada Endüstri Mühendisi, Makine Mühendisi, Grafiker vb. devreye girerek kontrolü gerçekleşir,
– Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturur. Bunların arasından biri seçilerek maketi yapılır. Makette aletin işlevleri de bulunur. (Örn: Masa kalemtıraşı için dönen kol yapılır. Kalemtıraşın dönme fonksiyonu da makette gösterilir.) Bu aşamada aksayan bir yön varsa hata düzeltilir,
– Maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapılır. Deneme pazarı oluşturularak ürünün problemli yönleri araştırılır. Problem çıkması durumunda ürün tekrar projelendirilerek yeniden aynı işlem süreci tekrarlanır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Çizim aletleri (kalem, rapido takımı vb.),
– Karton, köpük, cam, plastik, tahta, metal vb.,
– Cetvel takımları,
– Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstri ürünleri tasarımcısı olmak isteyen kimselerin,
– Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,
– Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
– Tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek
– yeteneğe sahip,
– Henüz yazılmamış (örneği olmayan) nesneleri zihninde tasarlayabilme ve tasarladıklarını çizebilme yeteneklerine sahip,
– Yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık,
– Güzel sanatlara ilgili
olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstri ürünleri tasarımcıları, endüstri kuruluşlarındaki atölyelerde görev yaparlar. Çalışmalarında daha çok zihin gücünü kullanan endüstri ürünleri tasarımcıları birinci derecede nesnelerle ve aletlerle ilgilidirler. Yaratıcılık, meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Endüstri ürünleri tasarımcılığı eğitimi veren üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınavlarından geçerek yerleşebilmektedir.
– Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Y.O. – Endüstriyel Tasarım Bölümü (Merkezi Yerleştirme),
– Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, (Özel yetenek)
– Doğuş Üniversitesi sanat ve tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, (Özel yetenek)
– Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, (Özel yetenek)
– Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, (Özel yetenek)
– Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü- (Özel yetenek)
– Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, (Özel yetenek)
– İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi – Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (Merkezi Yerleştirme),
– Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi – Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (Merkezi Yerleştirme),
– Marmara Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi – Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (Özel Yetenek),
– Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul), Mimarlık Fakültesi – Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (Özel Yetenek),
– Yeditepe Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi – Endüstri Tasarımı Bölümü (Özel Yetenek).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Resim, Matematik, Fizik gibi derslerde olduğu kadar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi gibi sosyal derslerde de başarılı olmak gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine Yüksek öğrenime geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavıyla ve özel yetenek sınavı sonucunda girebilmektedir. Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) başarılı olması gerekir. Endüstriyel Tasarım”, “Endüstri Ürünleri Tasarımı”lisans programlarıı için yeterli (MF-4) puanı almak gerekir.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Endüstriyel Tasarım”, “Endüstri Ürünleri Tasarımı” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİ
Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan üniversitelerde mesleğin eğitimine başlayabilmek için:
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) “Endüstriyel Tasarım”, “Endüstri Ürünleri
Tasarımı” lisans programlarından biri için ilgili üniversitenin belirleyeceği baraj puanı almak,
– İlgili üniversitenin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
– Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
– Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Endüstriyel Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mobilya ve Dekerasyon, ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Endüstri Ürünleri Tasarımı”, “Endüstri Tasarımı” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

MESLEK EĞİTİMİ
Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan üniversitelerde mesleğin eğitimine başlayabilmek için:
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) “Endüstriyel Tasarım”, “Endüstri Ürünleri Tasarımı” lisans programlarından biri için ilgili üniversitenin belirleyeceği baraj puanı almak,
– İlgili üniversitenin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
– Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
– Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Endüstriyel Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mobilya ve Dekerasyon, ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Endüstri Ürünleri Tasarımı”, “Endüstri Tasarımı” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Türkiye’nin kalkınma hamlesi içinde olması endüstriye yönelmesi endüstri ürünleri tasarımcılığı mesleğinin gelişmesinde önemli bir etkendir. Endüstriye yönelik seri üretimde malzeme, biçim, işleme mekanizmaları, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir duyarlılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara sürekli ihtiyaç duyulmaktadır.
– Bu meslekteki kişiler,genellikle tasarımcı olarak, mobilya endüstrisi, otomotiv endüstrisi, cam ve seramik endüstrisi, iç mimarlık, dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında istihdam edilmektedir. Kendi özel tasarım bürolarını kuran kişiler de oldukça fazladır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

– Meslek eğitimi sırasında öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilir.
– Başarılı öğrenciler değişik kişi ve kuruluşlardan burs alabilirler.
– İşyeri stajında ücret alabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Özel kuruluşlarda Tasarımcı olarak ilk işe başlayan bir kişi net asgari ücretin 3,5-4 katı civarında ücret almaktadır. Bu ücret çalıştığı alana ve işyerinin ücret politikasına göre değişmektedir. Deneyim arttıkça ücret artışı olmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

– İşyerinin özelliğine göre kişi idari ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. İşletmelerin Araştırma-Geliştirme ve Proje Departmanlarında yönetici ve üretim müdürü olma olanağı bulunmaktadır,
– Yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılabilir. Yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıldır,
– Meslekte ilerleme ve yükselme daha çok deneyime bağlıdır. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak meslekte ilerleme ve yükselme açısından önemlidir.

BENZER MESLEKLER
– Endüstri Mühendisi,
– İç Mimar,
– Grafik Tasarımcısı,
– Mimar.

Günlük hayatta çevremizi saran en basit nesnelerden uzay üslerinde kullanılan en karmaşık nesnelere, üretilen her şey bu mesleğin alanına girmektedir. Bölümün amacı, endüstri ürünleri tasarımının düşünce ve uygulama boyutlarını araştırmak ve geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda verilen derslerle Endüstri Ürünleri Tasarımı ve bağlı disiplinlerle ilgili konularda teorik ve pratik çalışmalar yaptırılarak, bu dalın birleştirici özelliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler

-Anadolu Üniversitesi
-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
-Gazi Üniversitesi
-İstanbul Teknik Üniversitesi
-Karabük Üniversitesi
-Marmara Üniversitesi
-Mimar Sinan Üniversitesi
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
-Selçuk Üniversitesi

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü:
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?
Bu program mezunları; kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca endüstriyel ürün tasarımcıları olarak, kendi tasarım atölyelerinde mesleklerini icra etmekte veya danışmanlık yapabilmektedirler. Mezunlar yaygın olarak mobilya, fuar standı, beyaz eşya, takı gibi sektörlerde görev almaktadırlar.

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler elektronik ve iletişim sektörü, mobilya, beyaz eşya, takı, sergileme ve teşhir, aydınlatma, ambalaj ve otomotiv sektörüne kadar, seri üretilebilecek her türlü alanda iş imkânına sahip olmakla beraber serbest tasarımcı olarak bu tür sektörlere dışarıdan danışmanlık yapabilmektedirler.

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Maaşları Ne Kadar?

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan 4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu maaşı 3750 lira civarında iken özel sektör için 4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı maaşları 2500 ile 4000 lira arasında değişmektedir.

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bölüme son yıllarda kontenjan verilmemiştir.

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Formasyon alanlar veya tzsiz yüksek lisans bitirenler MEB’e bağlı okullarda Tasarım Teknolojileri öğretmeni olarak görev alma imkanına sahiptir.