Endüstri ve Sistem Mühendisliği Nedir? Maaşları? Ne İş Yapar?

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Okumak hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Endüstri Sistemleri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar, bu sistemleri yönetir ve geliştirir. Endüstri Sistemleri Mühendislerinin tipik uğraş alanı karmaşık üretim ve hizmete yönelik endüstri sistemlerinin tasarımı, planlaması, kurulması ve denetimidir.

Kişisel Özellikler
Endüstri Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin; mekanik ve pratik zekâsı gelişmiş, yaratıcı, karmaşık sistemleri kolaylıkla algılayabilen, sorgulama yapabilen, problem belirleme ve çözme becerisi olan, bilgisayar destekli çalışmaya ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olmaları gerekmektedir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Temel eğitimleri boyunca öğrenciler; sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi doğrultusunda; matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimleri, sosyal ve doğa bilimleri ile mühendislik analiz ve tasarım prensipleri, bilgisayar ve yazılım teknolojisi derslerini almaktadırlar.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bu bölümden mezun olanlara “Endüstri Sistemleri Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Bu bölümden mezun olan bir kişi karmaşık sistemler konusunda eğitildiği için imalattan hizmete hemen her sektörde istihdam edilme şansına sahiptir. Kariyer fırsatları arasında; teknoloji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, hastane yönetim sistem uzmanlığı, havacılık ve uzay araştırmalarında sistem mühendisliği, yat ve gemi tasarımcılığı, turizm ve eğlence kompleksi yaratıcılığı, finansal piyasalarda sistem mühendisliği, mobil sistemler geliştiriciliği, otomotiv sistemleri ve malzeme nakil mühendisliği vb. sayılabilir.

Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Nedir?

Endüstrinin gelişmesi ve giderek daha karmaşık hale gelmesi bu alanda işlerin yürütülmesinden sorumlu mühendislere ihtiyacı doğurmuştur. Geniş çapta üretimlerin yapıldığı ve birden fazla mühendislik çalışmalarının bir arada gerçekleştirildiği durumlarda endüstri ve sistem mühendisliği devreye girmektedir.

A.B.D. ve Japonya gibi teknoloji lideri olan ülkelerde yapılan araştırmalara göre Endüstri Mühendisi ihtiyacı önümüzdeki 10 yıl içerisinde %20 artacaktır. Bu oran diğer mesleklerin ortalama artış hızından daha yüksektir. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre Endüstri Mühendislerinin %86’sı imalat, %6’sı enerji ve %7’si ulaştırma sektöründe çalışmaktadır. Endüstri Mühendislerinin %36 ‘sı büyük kuruluşlarda, üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, yatırım planlaması, insan gücü planlaması, iş yeri düzenleme, proje yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri alanlarında çalışmaktadırlar.

Endüstri mühendislerinin son zamanlarda daha gözde olmalarının nedeni 2008 yılında girilen finansal ve ekonomik krizdir. Bu krizin sonucu olarak şirketler daha az yatırım ile daha fazla üretim ve kar elde etmek zorundadır. Temel görevi maliyeti azaltarak verimliliği artırmak olan Endüstri Mühendislerine karşı artan ilginin nedeni budur. Ayrıca, görevlerinin tanımı sonucunda Endüstri Mühendislerinin bir kısmı yönetici pozisyonuna geçmekte, bu da genç mezunlara iş olanağı doğurmaktadır. Türkiye’de, Endüstri Mühendislerinin %47’si mühendis, %30’u şef, %11’i müdür unvanları ile çalışmaktadır.

Finansal kriz 10 yıl içinde aşılsa da, dünyanın hızla kirlenmesi ve doğal kaynakların azalması Endüstri Mühendislerine olan ilgiyi önümüzdeki yıllarda daha da artıracaktır. Enerji tasarrufu ve kaynak kullanımını en aza indirgeme zorunluluğu 21. YüzYılın üretim hedeflerini oluşturacaktır.

Enerji, insan, makine, bilgi ve malzemeyi içeren karmaşık yapıların tasarımı ve geliştirilmesi Endüstri ve Sistem Mühendislerinin sorumluluğu altında olacaktır. Bu nedenle bu mühendislere yurt içinde ve yurt dışında talep artmaya devam edecektir. Örneğin, Amerika Birleşik devletlerinde yapılan araştırmalara göre, Sistem Mühendisliği, 2009-2018 yılları arasındaki en popüler 50 meslek sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Bu çalışmada, Sistem Mühendisliğinin iş hacminde beklenen büyüme oranı %45 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Hangi İhtiyaçları Karşılar?
Endüstri ve Sistem mühendisliğine olan ihtiyacın en temel sebebi, belirli uzmanlık alanlarındaki mühendislerin yaptıkları çalışmaları, diğer mühendislik dallarıyla organize şekilde yapmak için gerekli vakit ve bilgi birikimine sahip olmamalarıdır.

Endüstri ve Sistem mühendislerinin çalışma alanları, genellikle farklı mühendislik dallarının birbirleriyle en uyumlu şekilde çalışmasını ve üretim aşamalarının ihtiyaçları karşılayacak şekilde optimizme etmeleri gereken işlerdir.

Endüstri ve Sistem Mühendisleri, genellikle proje yönetimleri gerçekleştirerek neredeyse bütün mühendislik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Mesleğine Nerelerde İhtiyaç Duyulur?
Özellikle büyük sanayi ve gelişmiş teknoloji üreten firmaların duyduğu mühendislik ihtiyacını en verimli şekilde sağlaması için bu mühendislik dalı ortaya çıkmıştır.

Sektörde uzun yıllar tecrübe edinmiş insanların da yapabildiği bir mühendislik dalı olmasına rağmen üniversitelerin ilgi bölümlerinde bu mühendislik dalı için dört senelik lisans eğitimi verilmektedir. Verilen eğitim daha çok herhangi bir ürünün veya hizmetin işleme alınmadan önceki halinden müşteriye sunulacağı evreye kadar her aşamasının incelikleriyle öğretilmesinden oluşur.

Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde bu bilgilerden büyük oranda yararlanılması beklenir. Her aşamada çıkabilecek sorunların bilimsel veriler ışığında tespiti ve çözümü amaçlanır. Ürünlerin kontrolü ve garanti sürelerinin verilmesi gibi yüksek istatistiksel bilgi gerektiren işleri de en iyi şekilde kontrol etmeleri beklenir. Üretilen ürünlerin farklı sorunlarıyla karşılaşıldığında bunların en kısa sürede çözülmesi için gerekli mühendislik çalışmalarını yürütürler.

Organizasyon şemasının çizilmesi ve çalışma sürelerin belirlenmesi için bu mühendisliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda her türlü üretimin yapıldığı ve hizmetlerin sunuldu alanlarda çalışarak üretimin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir mühendislik dalı olmuştur.

Özellikle elektronik, telekomünikasyon, makine, uçak, otomotiv ve kimya endüstrisinin yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir mühendislik dalıdır.

Endüstri Ve Sistem Mühendisleri Ne Kadar Maaş Alır?
İyi bir üniversiteden alınacak bir eğitim ile yabancı dil de bilen mühendisler yeni başladıkları işlerde ortalama 1.000 dolar civarında maaş ile işe başlarlar.

Yönetici kadrolarındaki mühendislerde maaş seviyesi 4-5 bin dolar seviyelerine kadar yükselmektedir.

Endüstri ve Sistem Mühendisi, hızla gelişmekte olan teknolojiyi öğrenen, kullanan, geliştiren, belirli maliyet ve zaman kısıtları içinde karmaşık sistemleri modelleyen, bu tür sistemlerin iyileştirilmesini, üretimini, kontrolünü ve tasarımını yapan bir mühendistir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliğinde, Endüstri Mühendisliğinin temel alanları olan Yöneylem Araştırması, İstatistik ve Veri Analizi, Üretim ve Stok Planlama, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Benzetim ve Ağ Teorisi, Kalite ve Proje Yönetiminin yanında Otomasyon ve Kontrol Mühendisliğinde kullanılan metodoloji ve prosedürler kapsanmaktadır. Tüm bu alanlarda karşılaşılan büyük ölçekli ve kapsamlı problemler Sistem Modelleme ve Sistem Dinamiği yaklaşımı ile çözülebilmektedir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü:
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Endüstri ve Sistem Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Üretim ve hizmet sektörlerinde planlama, operasyonel planlama, ARGE, otomasyon-kontrol ve mekatronik, lojistik, bilgi süreçleri tasarımı, fabrika tasarımı, savunma sanayinde tasarım, proje yöneticiliği, Tedarik Zinciri Yönetimi, ERP-SAP danışmanlığı gibi mesleklerdir.

Bu bölümden mezun olan bazı mühendislerin çalıştığı kurum ve kuruluşların bazıları aşağıda sıralanmıştır.
-Abank
-ABB
-ACRON Consulting
-Akbank
-Aksoy Plastik
-Alarko-Carrier
-Alcatel-Lucent
-Allianz
-Amazon
-AnadoluBank
-APLUS Enegy
-Arçelik
-Areta Consulting
-Aselsan
-Ashmore
-Asteelflash
-Avea
-AvivaSA
-Avon
-Aygaz
-Bank Asya
-Bantboru
-Bausch + Lomb
-Bessan Pasta
-BHS
-Bifa
-Biltim
-Bimsa
-BMS
-Boğaziçi Üniv.
-Borusan
-Bosch
-Bosphorus Gaz Corp
-BP
-Bridgestone
-Bürosit
-C1 Consulting
-Caterpillar
-Ceva Lojistik
-Cisco
-Coca Cola
-Colgate Palmolive
-Corrpro Corp.
-CPF
-Cybersoft
-De Laval
-Deloitte
-De’Longhi
-Delphi
-DenizBank
-DHL
-Diaverum
-Ditaş
-Doğuş Oto
-E.C.A.
-Ebay
-Eczacıbaşı
-Ekol Lojistik
-Enka
-Erçelik
-Ergo Sigorta
-Ergoplast
-ExxonMobil
-EY Türkiye
-FarmaLojistik
-Ferrero
-Ficosa
-Finansbank
-Ford Motor
-Gantek
-Garanti Koza İnş.
-Garanti Teknoloji
-GlassHouse
-Halkbank
-Havelsan
-Henkel
-Hepsiburada.com
-Honda
-Honeywell
-Horoz Lojistik
-HSBC
-Huawei Technologies
-IBM
-IKSV
-Indesit
-ING Bank
-Ingram Micro
-Itelligence TR
-İKEA
-İpragaz
-İş Yatırım
-İTÜ
-Johnson & Johnson
-Johnson Controls
-Kale Aerospace
-Kariyer.net
-Kinder Morgan
-Koç Sistem
-Koç Üniv.
-Koçtaş
-Kordsa
-KPMG
-Kuehne + Nagel
-Legrand
-L’Oréal
-Makina Takım End.
-MedicalPark
-Metod IT Academy
-Michelin Group
-Migros
-Mudo
-Multipanel
-Naksan Enerji
-Nestlé
-Netaş
-Netsis
-Norm Civata
-Northel Enerji
-Novartis
-Odeobank
-ODTÜ
-Oracle
-Otokar
-Parker Hannifin
-Pegasus
-Pepsico
-Petrol Ofisi
-Philip Morris
-Philips
-Procter & Gamble
-Renault
-Roketsan
-Sabancı Üniv.
-Samsung
-Schaeffler Group
-Schlumberger
-Siemens
-Şişecam
-TEB
-Tekfen
-Teknosa
-THY
-TLS Lojistik
-Tofaş
-Toyoto
-TUBİTAK
-Turk Telekom
-Turkcell
-Türksat
-Univ. Delf
-Vaillant
-Vestel
-Vodafone
-Volvo Group
-Wagner Kablo
-Yapı Kredi Bankası
-Yeditepe Üniv.
-Yılport Holding
-Yurtiçi Kargo
-Zorlu Holding

4 Yıllık Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?

-Endüstri ve sistem mühendisliğinin temel prensiplerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözer.
-Üretim ve servis sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.
-Bilimsel araştırmalar yaparak endüstri ve sistem mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunur.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Endüstri ve Sistem Mühendisliği maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Endüstri ve Sistem Mühendisliği mezunu maaşı 3750 lira civarında iken özel sektör için Endüstri ve Sistem Mühendisliği maaşları 3000 ile 5000 lira arasında değişmektedir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bölüm mezunlarının öğretmenlik yapma olanakları bulunmamaktadır.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Son yıllarda gerçekleştirilen KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmamıştır.