Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir ? Ne İş Yapar?

Endüstri Ürünleri Tasarımı okumak ürünlerin işlevsel ve biçimsel olarak tanımlanmasına yönelik endüstriyel bir disiplin ve stratejik bir rekabet unsuru olduğu kadar, aynı zamanda çağımız toplumunun maddi kültürünün gelişimine katkıda bulunan yaratıcı bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Program, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ürün geliştirme surecindeki diğer faktörlerle paylaşılmasını sağlayacak ve sürecin bütününde ürünün üretim teknolojisi çerçevesinde geliştirilmesinin gerektirdiği ekip çalışmasının koordinasyonu gerçekleştirecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yetenekte, henüz yapılmamış nesneleri zihninde tasarlayıp çizebilecek yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık, güzel sanatlara ilgili kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıllık eğitim süresince; öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Stüdyolarda, basit proje çalışmaları yaparlar. Ara sınıflarda yaz stajları yapılır. Ayrıca; her yıl için belirlenmiş, İngilizce, Fizik, Teknik ve Grafik Resim, Teknoloji Tarihi, Sanat Tarihi, Üretim Teknolojisi, Bilgisayar Tasarım gibi dersleri de teorik olarak öğrenirler.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Bu programdan mezun olanlara “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, çalıştığı kurumda üretilecek ürünlerin tasarımını yaparlar. Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, özel tasarım büroları kurarak hizmet verebilir ve danışmanlık yapabilirler.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Nedir ?

Ya da bir diğer adıyla endüstriyel tasarım, öncelikli olarak hem tüketici ihtiyaç ve talepleri hem de üreticinin şartları göz önüne alınarak; bununla birlikte yaratıcılık, işlevsellik, ergonomi, teknik ve estetik özellikler, malzeme seçimi, üretim teknikleri ve maliyeti, ürünün pazardaki olası yeri gibi kriterler düşünülerek inovatif ürünlerin tasarlanması işidir. Endüstriyel tasarım kavramı sanayi devrimiyle ortaya çıkmıştır. Bu sebeple günümüzde yaygın olarak seri üretim ürünlerinin tasarımını ifade etmede kullanılmaktadır.

Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü tarafından “Bir ürünün tümünün veya bir parçasının, veya ürün üzerindeki bir süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Günlük hayatta karşılaştığımız en basit objelerden, son teknoloji özelliklerle bezenmiş kompleks nesnelere kadar tasarlanan tüm ürünler endüstri ürünleri tasarımı mesleğinin ilgi alanına girmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Ne İş Yapar ?

Endüstri ürünleri tasarımcısı, öncelikli olarak yeni bir ürünün tasarım projesini hazırlar. Bu proje kapsamında tasarlanacak ürün için bir tasarım süreci (timeline) oluşturur ve bu şekilde tasarımın gidişatı şekillenmeye başlar. Bu sürece göre tasarımcı; öncelikle tasarlanan yeni ürünün teknik çizimini yapar. Akabinde birden çok sayıda mokap oluşturur. Mokaplar arasından ürünün belirlenen son tasarımına en uygun olanını seçerek buna göre bir maket yapar. Yapılan maket baz alınarak gerçek ölçüler ve kullanılacak malzemelere karar verilmesiyle tasarımın son şeklini almış olan bir ürün örneği hazırlar. Bunlara ek olarak günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte tasarımcılar teknik çizimin yanında, gerek tasarım sürecinde, gerek de sürecin sonunda ürünün geliştirilmesi aşamasında 2 ve 3 boyutlu çizim programlarını da yaygın olarak kullanmaktadırlar.

ODTÜ’nün tanımına göre endüstri ürünleri tasarımcısı, ihtiyaçların belirlenmesine, belirlenen ihtiyaçların yeni ürünlere dönüşmesine ya da yapılacak değişikliklerle mevcut ürünlere yansımasına, ürünlerin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra değerlendirmesine kadar birçok aşamaya katkıda bulunur. Tasarım sürecinde hem üretici kuruluşun üretim olanakları, maliyet, Pazar payı, hedef kitle gibi kaygılarını hem de kullanıcının kültürel değerlerini, estetik beğenisini, kullanım kolaylığı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını gözetir.

Endüstri ürünleri tasarımcıları; yaratıcı, daha önce tasarlanmamış objeleri zihinlerinde tasarlayabilen ve bunu azami ölçüler içinde de olsa çizime dökebilen, zihinlerinde tasarladıklarını ve/veya iki boyutlu çizimleri üç boyutlu objelere dönüştürebilecek algıya sahip, şekiller arasında ilişki kurabilen ve var olan ilişkileri çözümleyebilen, güzel sanatlarla ilgili, yeniliklere açık ve yenilikleri sürekli takip eden kişiler olmalıdır.

Günlük hayatta çevremizi saran en basit nesnelerden uzay üslerinde kullanılan en karmaşık nesnelere, üretilen her şey bu mesleğin alanına girmektedir. Bölümün amacı, endüstri ürünleri tasarımının düşünce ve uygulama boyutlarını araştırmak ve geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda verilen derslerle Endüstri Ürünleri Tasarımı ve bağlı disiplinlerle ilgili konularda teorik ve pratik çalışmalar yaptırılarak, bu dalın birleştirici özelliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler

-Anadolu Üniversitesi
-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
-Gazi Üniversitesi
-İstanbul Teknik Üniversitesi
-Karabük Üniversitesi
-Marmara Üniversitesi
-Mimar Sinan Üniversitesi
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
-Selçuk Üniversitesi

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü:
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?
Bu program mezunları; kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca endüstriyel ürün tasarımcıları olarak, kendi tasarım atölyelerinde mesleklerini icra etmekte veya danışmanlık yapabilmektedirler. Mezunlar yaygın olarak mobilya, fuar standı, beyaz eşya, takı gibi sektörlerde görev almaktadırlar.

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler elektronik ve iletişim sektörü, mobilya, beyaz eşya, takı, sergileme ve teşhir, aydınlatma, ambalaj ve otomotiv sektörüne kadar, seri üretilebilecek her türlü alanda iş imkânına sahip olmakla beraber serbest tasarımcı olarak bu tür sektörlere dışarıdan danışmanlık yapabilmektedirler.

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Maaşları Ne Kadar?

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan 4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu maaşı 3750 lira civarında iken özel sektör için 4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı maaşları 2500 ile 4000 lira arasında değişmektedir.

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Bölüme son yıllarda kontenjan verilmemiştir.

4 Yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Formasyon alanlar veya tzsiz yüksek lisans bitirenler MEB’e bağlı okullarda Tasarım Teknolojileri öğretmeni olarak görev alma imkanına sahiptir.