Endüstri Mühendisliği Nedir ? Maaşları? Ne İş Yapar?

Endüstri Mühendisliği Okumak insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır. Temel amacı üretim ve yönetim sistemlerinde verimliliği ve etkinliği arttırmaktır. Bu çerçevede program; daha basit, daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir, daha az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha karlı, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Endüstri Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, analitik düşünebilen, fikirlerini başkalarına aktarabilen, fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, ikna gücü yüksek, çok yönlü karar alabilen, çalışanları motive edebilme yeteneğine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, ileriyi görebilen, yüksek başarma güdüsüne sahip yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Dört yıl sürecek olan temel eğitimleri boyunca öğrencilere; Fizik, Kimya, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Sayısal Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Fizibilite( Uygunluk) Raporları derslerinden oluşan bir program sunulur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlar “Endüstri Mühendisi” unvanını kazanırlar.

Çalışma Sahaları
Endüstri Mühendisleri kuruluşlarda Planlama-Bütçeleme, Kalite Planlama, Sistem Organizasyon, İnsan Kaynakları, Üretim Planlama, Araştırma-Geliştirme, İmalat Planlama, Yatırım Planlama, Sistem Analizi, Yazılım Geliştirme, Mali Analizler, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Planlama ve Kontrol, Eğitim Planlama konularında yoğun olarak çalışmaktadırlar. Genç bir bölüm olmasına rağmen, iş dünyasında imalat ve üretimden başlayan ve hizmet sektörüne uzanan iş serüvenini yaygın olarak üst düzey yöneticiliğe taşımıştır.

Endüstri Mühendisliği Nedir ?

Geleceğin meslekleri arasında gösterilen ve saygın mühendislik dalları arasında yer alan Endüstri Mühendisliği, tek bir tanımla ifade edilememekle birlikte kısaca insanlar, kurumlar ve sistemler arasında köprü görevi gören bir mühendislik alanıdır. Daha geniş bir çerçevede ele alacak olursak eğer Endüstri Mühendisliği; insan, makine, malzeme, zaman, bilgi, bilişim ve teknoloji gibi tüm iş sistemlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, yeniden düzenlenmesi, koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışılması ve denetlenmesi safhalarında görev alır.

Kaynaklarını optimum seviyede kullanmakla görevli olan Endüstri Mühendislerinin temel amacı tüm iş alanlarındaki verimliliği ve etkinliği artırmak olarak karşımıza çıkar. Net bir iş alanı ve görev tanımının olmadığı Endüstri Mühendisliği, diğer mühendislik dallarından bu şekilde ayrılmaktadır. Aldıkları eğitim, mühendislik yetkinlikleri, bilgi ve birikimleri ile hemen her iş alanında ihtiyaç duyulan endüstri mühendisleri, bu sayede geniş iş olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Öncelikle endüstri mühendisliği nedir diye merak ediyorsanız endüstri mühendisliği; insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Yani aslında yalnızca ne makine ne malzeme veya ürün ne de sadece insanla ilgili bir mühendislik dalı olmayıp bu üç birimin birbiriyle uyumunu gözeterek çalışmalarını kontrol eden bir mühendislik alıdır. Ana amacı ise elde bulunun malzemeyi en doğru ve ekonomik biçimde, insan faktörünü de gözönüne alarak en verimli biçimde kullanmak, yani düşük maliyet ve malzeme ile yüksek kalite elde etmektir.

Endüstri mühendisliği çalışmalarında daha çok matematik, fen bilimleri ve özellikle fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik analiz ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek uygularlar ve sonrasında da elde edilen sistemlerin kontrolünü yaparak bu sistemlerden elde edilen sonuçları değerlendirip nasıl daha kaliteli ürün ve makine ortaya konur, malzeme zaman, enerji gibi birimler daha nasıl verimli kullanılabilir bunların araştırmasını yapar.

Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından biraz daha farklıdır. Farklı olmasının ana sebebi ise insan faktörünü de göz önüne alıp onun psikolojisini de önemli bulmasıdır. Bu açıdan endüstri mühendisliği hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerle iç içedir.

Endüstri mühendisliğinin ana amacının sistemleri daha verimli hale getirip sorunlu sistemlere de çözüm bulması olduğunu söylemiştik. Bunları yapabilmek için birçok alandan bilgisi alan bu bölümde matematik, bilgisayar teknolojileri yani veritabanları ve yazılımları, internet, yönetim bilişim sistemleri ve programlama yani nesneye yönelik odaklanma ve algoritmalar gibi tekniklerin gelişmesi ile birlikte daha karışık sistemlerin çözümü kolaylaşmış ve bu mühendislik dalı yeni bir boyut kazanarak sadece ürün imalatından ibaret olmaktan çıkmıştır.

Endüstri mühendisliği bazen sistem mühendisliği, imalat mühendisliği, imalat sistemleri mühendisliği, işletme mühendisliği ya da mühendislik yönetimi adıyla da bilinmektedir. Aldığı dersler ise temel mühendislik eğitimlerinin (diferansiyel denklemler, matematik, lineer cebir…) yanı sıra yöneylem araştırması, stokastik modelleme, tedarik zincir yönetimi, sistem simülasyonu, istatistik, muhasebe, ekonomi, yönetim ve organizasyon, iş etüdü, insan kaynakları, uygulamalı girişimcilik, veritabanı ve yönetim sistemleri, programlamaya giriş gibi derslerdir.

Endüstri mühendislerinin çalışabileceği alanlar çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra üretim yapan firmalarda (örneğin otomotiv, gıda, tekstil…) tedarik, lojistik, satın alma, kalite yönetimi gibi alanlar; tüketim sektöründe (örneğin kola, bisküvi, cips, şampuan… Gibi ürünleri üreten firmalarda) farklı departmanlarda; bankacılık sektöründe denetçi uzmanlık, müfettişlik, satış, pazarlama, istatistik, yöneticilik gibi alanlarda; yazılım-bilişim sistemleri sektöründe yazılım analisti, iş analisti gibi alanlarda ve diğer sektörlerden de sağlık, taşıma ve nakliyat, perakende mağazacılık, turizm, girişimcilik vb. hemen her sektörde Endüstri Mühendisleri çalışabilmektedirler.

Bunu birçok kişi sanayi mühendisliği şeklinde adlandırmaktadır. Endüstri mühendisi için görev yerine baktığımız zaman karşımıza çok büyük bir tablo çıkar. Çünkü hedef olarak hemen hemen her bir dalda görev almaktadırlar. Üretimde tasarımların yanı sıra bu tasarımları kontrol etme amaçlı görevler ise onların başlıca hizmetleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde bu anlamda son zamanlarda istihdam olarak ciddi bir popülerliği olan bu mesleğe ilgi de daha uzun süre artacak gibi görünmektedir.

Devlette Endüstri Mühendisliği Maaşı
Devlette endüstri mühendisliği mezunları kamu kurumlarında ya da belediyelerde, illerin özel idarelerinde, kamuya bağlı olan Kit’ ler de ya da kamuya bağlı daha üst kurullarda da çalışabilmektedir. Kamuda uzman olan, müfettiş, uzman yardımcısı ya da müfettiş yardımcısı ve yönetimde çalışabilen endüstri mühendisleri 2700 ve 6100 TL arasında maaşlar değişmektedir. Uzman kişilerin 4500 ve uzman yardımcıları ise 3200 aldığı kamu kurumunda müfettişler 4100 TL ortalama maaş almaktadır. Maaşlarına yabancı dil tazminatı ya da yüksek lisans ve doktora eğitimi, evlilik durumu, çocuk durumu ya da pozisyonu gibi birçok kriterler de etki etmektedir.

Özel Sektörde Endüstri Mühendisliği Maaşı
Endüstri mühendisi özel sektörlerde onlarca çalışma alanları vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi ise tüm üretim alanlarının olduğu büyük fabrikalardır. Fabrikalarda ki endüstri mühendisliği maaşları ortalama 1400 ya da 7500 TL arasında bir değerde değişmektedir. İlk mezun olduğunuz zaman alınan maaş 1400 TL civarında iken özellikle tecrübeli ve birikimi yabancı dili ya da iş yerine katkısı çok fazla olan aynı zamanda da yönetici pozisyonunda olan endüstri mühendisliği maaşı ortalama olarak 7500 TL ve üzerinde bir değerdir.

Endüstri mühendisliğinden mezun olan kişiler aynı zamanda proje bazlı firmalarda da çalışmaktadır. Bu firmalarda ise maaşlar 1100 ya da 2900 TL arasında bir değişiklik durumu göstermekte olup tecrübe ve katkı da bu maaşı belirlemede oldukça etkilidir. Bu anlamda özel sektörde devlette olanak olanaklardan daha fazla olanağı var ve günümüzde endüstri mühendisleri genellikle özel sektörü tercih etmektedir.

Endüstri mühendisliği başlangıç maaşı ne kadar ?
Başlangıç maaşları kişinin bilgi ve deneyime göre çeşitlilik gösterir. Burada yer alan en büyük faktör firmanın/kurumun uygulamış olduğu maaş politikasıdır.

Yeni mezun endüstri mühendisi maaşları
Üniversiteden yeni mezun olduktan sonra iş hayatında deneyim kazanmanız gerekiyor. Güzel bir kariyer bir planınız var ise maaş her zaman ikinci kısımda olsun. Mühendisler odasının belirlemiş olduğu rakamlara göre en düşük 3 bin 500 TL maaş sistemi vardır. Fakat özel sektörde deneyimsiz mezunları ortalama seviyesi 2 bin 400 TL civarında net maaş verirler. (Yine belirtelim, çalıştığını firmaya göre değişir.)

Yeni mezun endüstri mühendisi ne yapmalıdır ?
Üniversiteyi yeni bitiren erkek veya bayan mühendislerimizi için bazı tavsiyelerde bulunacağız. Öncelikle erkekler için iş hayatına atılmadan önce askerlik sorunu vardır. Kısa dönem olarak askere gitmeli veya kariyer yapacaksanız, 2 ya da 3 sene piyasada deneyim kazanmalısınız.

Bayan endüstri mühendisleri için tavsiyelerimiz özel sektör deneyimini kazanması iş hayatı açısından kendisine farklı yönler kazandıracaktır. Daha sonra kamuyu düşünebilir veya özel sektör yönetici kadrolarına kadar yükselebilir.

Kalifiyeli – deneyimli – tecrübeli endüstri mühendisi maaşları
Kalifiyeli, deneyim veya tecrübeli hepsi aynı anlamı taşımaktadır. Orta düzey bir firmada alacağı maaş en az 5 bin TL’dir. Uluslararası alanda çalışan firmalarda ise üst düzey yönetici veya kıdemli uzman olarak görev yapan personel en az 9 bin TL maaş almaktadır. Tabi iyi derece İngilizce bilmesi, alanına hakim olması, iş tecrübesinin fazla olması gibi kriterlerinin olması gerekmektedir.

Endüstri mühendisliği maaş durumu (hangi aralıkta)
Bilgi her zaman ön plandadır. Daha sonra ki kriter çalıştığı alan olmaktadır. Özel sektör mü ? yoksa devlette mi görev yapıyor ? Özel sektör üzerinden gidersek şirket hangi alanda görev yapıyor ? Üretim mi ? Yoksa hizmet mi ? Bunun gibi bir çok alt sorulara yanıt vererek kişinin yaklaşık maaşını tahmin edebilirsiniz. Genel hatlarıyla alt kollarda görev yapan personelleri inceleyelim.

Endüstri mühendisliği yurtdışı maaşları
Global anlamda iş yapan bir firma vardır. Bu tip şirketlerde görev yaparsanız, yurt dışında çalışma imkanı bulabilirsiniz. Peki, yurt dışında görev yapan mühendis ne kadar maaş alıyor ? Daha önce ki konularımız da bahsettiğimiz bilgileri burada ki linkten inceleyebilirsiniz.

Ülkeye bağlı değişmekle birlikte ortalama 4 bin ile 5 bin $ arasında değişmektedir.

Endüstri mühendisliği maaşları ve çalışma alanları
İnsanın olduğu her yerde görev yapabilirler. Hizmet ve üretim sektöründe öncü çalışma alanlarıdır. İnternetten kısa bir araştırma yaptığınız zaman bu alanda mühendis ihtiyacı olan yüzlerce firmayı inceleyebilirsiniz. Daha önce ki deneyimiz iyi ise ortalama 3 bin 500 TL’den iş başı yapabileceğiniz gibi, yeni mezun iseniz 2 bin 400 TL rakamı civarında çalışabilirsiniz.

Devlette endüstri mühendisliği maaşları (kamu)
Bazı kamu kurumlarının maaş politikalarını inceleyelim.

Endüstri mühendisliği belediye maaşları
Belediyeler endüstri mühendislerinin en çok istihdam edildikleri yerin arasında başı çekiyor. Bu ne iş yapıyorlar ? Çalıştığı birime bağlı olmak üzere bir çok alanda görev yapabilir. Yapılması düşünülen yatırımın maliyet ve risk analizin yapılması, ne kadar sürede bitirilmesi ve ne kadar sürede kazanım sağlanılması gibi bir çok örnek verebiliriz. Çalıştığı belediye ye göre maaşlar değişiyor. 3 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişmektedir. (kıdem, hizmet yılı gibi kriterlere bağlı)

Endüstri mühendisliği memur maaşları
Mühendisler kamu da işçi veya memur statüsünde görev yapar. Memur mühendis 3 bin 600 TL ortalama maaş alırken, kamu işçisi maaşı 4 bin TL’yi geçmektedir. Bunun sebebi de ekstra ödenen ikramiyeler ile doğru orantılıdır.

Orman endüstri mühendisliği maaşı ne kadar
Bakanlıklarda görev yapan personeller memur statüsündedir. Ortalama maaşları 3 bin 600 TL civarında olup, hizmet ve kıdem yılına göre yükselmektedir.

Özel sektör endüstri mühendisliği maaşları
Özel sektörde pek çok pozisyon bulunmaktadır. Genellikle en çok sorulan soruları ele alacağız. Gelin, birlikte bakalım.

Endüstri mühendisliği mezunları maaşları
Endüstri mühendisliği geleceğin en iyi bölümleri arasındadır. Her işte kesinlikle olması gereken bir mühendislik bilimidir. Peki, mezunları ne iş yapar ? İş olanakları ve alanları nelerdir ? Kaç para maaş alırlar ? İşte sorular ve yanıtlar…

Öncelikle mezunlarının maaşları çalıştıkları şirket/kuruma göre değişir. En düşük yeni mezun seviyesinde 2 bin 400 TL alırken, orta düzey bir mühendis 4 bin TL civarında ve üst düzey bir mühendis 8 bin TL civarında maaş alabilir. Maaş bağlı olduğu etken öncelikle özel de ise bitirmiş olduğu üniversitedir.

ODTÜ – İTÜ – GAZİ endüstri mühendisliği mezunları maaşları
Ülkemizde ki sayılı devlet üniversitelerinden mezun olan endüstri mühendisleri piyasada iş bulabilir. Almış oldukları eğitim diğer üniversitelere göre daha üst düzeydedir. Proje ödevleri ve stajları ile piyasa hazırlık aşamalarını tamamlarlar. Özel de en düşük seviye 3 bin TL ile iş başı yaparken, orta düzey mühendis 4 bin 500 TL civarında maaş almaktadır.

Endüstri mühendisliği ortalama maaşları (kaç para maaş alır) (Banka)
Ortalama maaşları 2 bin 400 TL ile 9 bin TL arası değişmektedir. Yeni mezun mühendis en düşük seviye ile işe başlarken, orta düzey 4 bin TL almaktadır. Üst düzey personel ise 9 bin TL’ye kadar maaş aldığını belirtebiliriz. Tabi burada çalıştığı kurum, pozisyon, projeleri önemlidir.

Endüstri mühendisliği en yüksek maaşları
Yukarıda belirttiğimiz üzere en yüksek maaş 9 bin TL civarındadır. Fakat belirtiğimiz kriterleri unutmayınız.

Endüstri mühendisliği bir tür sistem mühendisliğidir. Burada söz konusu olan sistemler hizmet üretimini de kapsayan geniş anlamda üretim sistemleridir. Üretim sistemlerinin tasarımı, yönetimi ve geliştirilmesi endüstri mühendisliğinin temel görevidir. Temel üretim faktörleri denilen insan, makine, malzeme, yöntem ve ortam optimal bir şekilde yönetilerek kurumsal başarı güvenceye alınmaya çalışılır.

Bu çalışmalara sistem yaklaşımı ve süreçlerle yönetim temel oluşturur. Endüstri mühendisleri, istatistik, simülasyon, yöneylem araştırması-optimizasyon, planlama ve özel olarak da üretim planlama, iş sistemleri tasarım ve analizi, kalite mühendisliği araçları ve toplam kalite yönetimi, verimlilik yönetimi gibi bilimsel araçlarla donatılmış, planlama, ölçme değerlendirme ve geliştirme (ar-ge) yeteneklerine sahip mühendislerdir.

Endüstri Mühendisliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü:
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Endüstri Mühendisliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Endüstri Mühendisliği eğitimi sonucunda mezunlar, teknik bilimleri, sosyal bilimlerde edindikleri bakış açısıyla yoğurmayı başarmaktadır. Mezunlarımızın çalışma alanları, yüksek teknolojili imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine ve turizmden sağlık sektörüne kadar çok sayıda alanı kapsamaktadır. Söz konusu sektörlerdeki kuruluşlarda mezunlar;

-Stratejik Planlama ve İş Geliştirme
-Kalite Planlama ve Yönetimi
-İnsan Kaynakları
-Üretim Planlama ve Kontrol
-Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon
-Bütçeleme ve Yatırım Analizleri
-Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
-Proje Planlama
-Yönetim Danışmanlığı
-Bilgi Sistemleri Yönetimi
-İnsan Faktörleri Mühendisliği gibi alanlarda çalışmaktadır.

Bölüm mezunlarının yönetici olarak çalıştıkları kurum ve kuruluşlar arasında Microsoft UK, Toyota, Ford, Ernst&Young USA, Danone UK, Reckitt Benckiser UK, Bridgestone Europe Belçika, THY, SunExpress Airlines, Arçelik, Roketsan, Pirelli, MAN Türkiye, Petrol Ofisi, Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul Göz Hastanesi, Turkcell, Vodafone, Sabancı-Alarko-Doğan Holding, Birleşmiş Milletler, TSK, Philips&Morris, Procter&Gamble gibi küresel ölçekte ünlü kuruluşlar bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Ne İş Yapar?

Endüstri mühendisinin görevi; endüstri kavramını bir arada düşünmek ve bu sistemlerin tasarımını yapmak ,bu sistemleri planlamak ve yönetmektir. Endüstri mühendisi, bu görev ve sorumluluğunu yerine getirirken diğer mühendisler gibi fen ve matematik bilimlerini kullanır. Bunların yanı sıra yöneticilik kabiliyetleri, sosyal bilimler ve istatistikten de yararlanır.Kısacası bir sistemde kaynakları en iyi şekilde kullanmak “Endüstri Mühendisi”nin görevidir.

Endüstri mühendisleri birçok alanda çalışabilirler. Fabrikalarda üretimi en iyi şekilde planlamaya çalışırlar. Bunu yaparken sadece makineleri değil; insanları ve çevreyi de düşünürler. Ürünlerin nereye, nasıl ve ne zaman gönderilmesi gerektiğine karar verirler. Bu planları yaparken o ürüne olan talep ve araçların durumu gibi küçük ayrıntıları da düşünmek zorundadırlar. Her küçük ayrıntıyı düşünmek, büyüğe ulaşmanın ilk adımıdır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

89 ve üzeri puan alan Endüstri mühendisleri KPSS ile çeşitli devlet kurumlarına atanbilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Şu an için öğretmenlik yapabilecekleri herhangi bir alan bulunmamaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Yorumları – Endüstri Mühendisliği Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

‘’Endüstri Mühendisliği bence en matematiksel mühendislik. Sonradan bölümdeki bir hocam da bunu teyit etmişti. Bugüne kadar birçok çocuğa Matematik mi Fizik mi diye sormuş. Matematik diyenlerin çoğu Endüstri’de daha mutlu oluyormuş. Bizim işlerimiz daha ziyade matematikseldir. Yani somut bir sonuç çıkmaz ortaya, bir dişli veya bina veya devre üretilmez. Bu nedenle de daha ziyade masa başında şeyler yapma imkanı veriyor. Ben bunları seveceğimi düşünüyordum. Ama artan miktarda da satış/pazarlama gibi işler yapma imkanları var endüstricilerin. Hatta bizim sınıfın yarısından çoğu bu tip işler yapıyor şu aralar. Belki fikrim ileride değişir diye düşünerek de Endüstri seçtim. Geniş bir çalışma alanı olduğundan Endüstri iyi bir bölüm.’’

‘’Mühendis mi olmak istiyorsunuz? Makinedir, inşaattır,bilgisayardır; alanında direk uzmanlaşmak istemediğiniz fakat hepsi hakkında bilgi edinmek istediğiniz bölümler mi? Hem mühendisliğin gereğince teknik bilgiler almak istiyor,hem de finans ve ekonomi alanında uzmanlaşmayı mı diliyorsunuz? “yönetim-üretim sistemlerinde verimliliği arttırmak” sizi korkutmuyor, aksine bir çok yerde çalışma imkânım var diye düşünerek geleceğe umutlu mu bakıyorsunuz? insan ilişkileriniz iyi, ikna kabiliyetiniz yüksek, liderlik yeteneğiniz güçlü mü? “evvveet!” diyorsanız siz endüstri mühendisi adayısınız.’’